Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Chociaż na gruzach carskiej Rosji miało powstać dzięki rewolucji zupełnie nowe państwo, to jednak szybko okazało się, że w miejsce "Białego caratu", powstał "Carat czerwony"...


Powrót „msty rodowej”

Światem wstrząsa nie tylko pandemia, ale również różnego rodzaju manifestacje...

Św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i bohater

W tym tygodniu czcimy pamięć jednego z najważniejszych świętych...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Wyznanie polityka

Ludzie są bardzo różni, tak jak i społeczności lub narody bywają różne...

Wybory i emigracja

Zbliżają się wybory prezydenckie. Ważna jest mobilizacja i aktywność wszystkich uprawnionych do głosowania...

Dzieciństwo Conrada

Spróbujmy jeszcze kilka słów poświęcić tej wielkiej postaci jaką był Józef Konrad Korzeniowski...

Od gimnastyki do sportu

Olimpiada, to widowisko, w którym biorą udział najsprawniejsi ze sprawnych...

O powrót logiki i retoryki do szkół

Kultura logiczna i kultura werbalna, to dwa filary kultury Zachodniej...

Polski Adwent

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Każdy z nas

Pokolenie błogosławionego Jana Pawła II doskonale zna papieskie homilie...

Prawo do nadziei

Rok 2014 już odszedł, a wraz z nim nasze radości i nasze smutki. Przed nami nowy rok, nowe nadzieje...

Prymas Wyszyński o korzeniach swego Rodu

Zbliża się czas, kiedy będzie miała miejsce beatyfikacja prymasa Polski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego...

Prymas Polski: Czcigodny Sługa Boży

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Prymasa Polski...

Prawo bez moralności?

Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Mickiewicz - lata uniwersyteckie

Są takie postaci w naszych dziejach, w naszej kulturze, o których ciągle musimy pamiętać...

Wieszcz Krasiński

Czas wielkiego postu, to czas pewnej zadumy, refleksji, wiary, modlitwy, tego czego nam na co dzień coraz bardziej brakuje...

Do nas z Filipin

Niedawna kanonizacja Jana Pawła II znalazła nadzwyczajny odzew w Polsce i na całym świecie...

Ojciec Woroniecki o wojnie

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

Prawa ducha

Zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy jako ludzie...

Warto, żeby rodzice analizowali teksty podręczników

„Warto, żeby rodzice, nauczyciele, katecheci jednak analizowali teksty podręczników, które są firmowane przez ministerstwo i kierowane do uczniów...

Mickiewicz: w rocznicę śmierci

Wśród wielu rocznic nie możemy zapomnieć o tej rocznicy, która dotyczy Adama Mickiewicza...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Stary dom

Świat wokół nas się zmienia. A najbardziej widocznym tego znakiem jest architektura...

Marsz po niepodległość

Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...