Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Nastał już nowy rok 2017, a wraz z nim nowe nadzieje, projekty, nowe marzenia...

Edukacja do wtórnego analfabetyzmu

W cieniu wyborów kończy się rok akademicki...

Mickiewicz - lata uniwersyteckie

Są takie postaci w naszych dziejach, w naszej kulturze, o których ciągle musimy pamiętać...

O prawie do życia

Jednym z bardzo ważnych tematów, jakie poruszane są w przestrzeni życia publicznego, jest zagadnienie prawa człowieka do życia...

Władza contra młodzież

Coraz większy udział ludzi młodych w uroczystościach patriotycznych raduje nasze serca...

Przy ognisku w Castel Gandolfo

Ojciec Święty Jan Paweł II lubił często wracać do, jakże ważnego dla nas tematu. Jest to temat narodu i ojczyzny...

„Dehellenizacja Zachodu”

Papież Benedykt XVI przed kilkunastoma laty, zwrócił uwagę na rzecz bardzo charakterystyczną, mianowicie, że od XVI wieku ma miejsce w Europie i w...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

Filozoficzna Szkoła Lubelska

Nie każdy naród może poszczycić się wybitnymi jednostkami i środowiskami...

Młodzież WSKSiM zachęca do studiowania

Zbliża się koniec roku akademickiego...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

Gdzie leży złoty środek?

Życie człowieka nie jest łatwe...

Ocalić uczelnie

Młodzi ludzie, którzy zdali maturę, stoją przed kolejnym przełomem i wyzwaniem w swoim zyciu...

Czy warto postudiować?

Chciałem dzisiaj podjąć temat dość ważny...

Marnotrawienie elit

Wkrótce opadną wyborcze emocje, a kolorowe od plakatów ulice znów zrobią się szare...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Ojciec Krąpiec: mistrz

Mija sześć lat od dnia, gdy 8 maja 2008 roku, odszedł do Pana ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec...

Oblężenie będzie trwać

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Język piękny, choć trudny

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Perykles i wojna

Czasy są wyjątkowo trudne. Bliska nam część świata znalazła się w stanie wojny...

Prymas Wyszyński o korzeniach swego Rodu

Zbliża się czas, kiedy będzie miała miejsce beatyfikacja prymasa Polski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

Zagłada Soplicowa

W kulturze narodowej są miejsca i słowa, które na trwałe weszły do naszej pamięci, do naszej świadomości...

Bł. Ks. Michał Sopoćko: O miłosierdzie dla Narodu

Nasze dzieje są przebogate, chociaż bywały bardzo trudne...

Ocalić narodowość polską!

Warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie o sens bycia narodem...