Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Czasami zastanawiamy się do czego może służyć sztuka, np. malarstwo?

Upadek tyrana

Choć w świecie wiele się zmienia, to jednak nie wszystko co podlega zmianom, musi koniecznie zmieniać się na lepsze...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i bohater

W tym tygodniu czcimy pamięć jednego z najważniejszych świętych...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 1)

Obecny rok, to rok wielkiego jubileuszu Polski...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Co to jest sprawiedliwość?

Warto podjąć pewien temat, który leży u podstaw organizowania życia społecznego, a który związany jest z kategorią "sprawiedliwości"...

Studiowanie to perspektywa

Wiele mówi się o kryzysie, który dotyka nie tylko ekonomię, ale i kulturę, w tym również naukę...

Żałoba trwa...

Wprawdzie urzędowa Żałoba narodowa trwała tylko do niedzieli, to przecież dla nas żałoba jeszcze się nie skończyła...

Spóźniona wiosna

Przedłużająca się zima staje się coraz bardziej męcząca...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Rosyjskie reparacje względem Polski

Wraca temat reparacji. Temat, który powinien być ciągle poruszany i który powinien być ciągle zgłębiany...

Pułapki

Coraz częściej słyszymy o tak zwanej "mowie nienawiści"...

Odzyskać męstwo

Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów - nazywano to kiedyś "cnotą", po łacinie "virtus", po grecku "arete" - o męstwie...

Siła mediów

Dzisiaj chciałem poruszyć temat dotyczący techniki...

Pandemia: etyka nadal obowiązuje

Już od pewnego czasu żyjemy w obliczu pandemii...

Zemsta na elitach

Jednym z ważniejszych problemów przed jakimi ciągle stoimy, jest problem odzyskania, odbudowania polskich elit...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

Prawa ducha

Zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy jako ludzie...

Blask polskiej kultury

Wiele mówi się dzisiaj o wolności...

PRL a nauka dziś

Oddech PRLu jest ciągle żywy. Nie tylko w polityce, mediach czy biznesie, ale również w nauce...

Studia czy emigracja?

Maj to miesiąc matur. Juz maj się kończy, ale w tym miesiącu, po zdanych maturach młodzi ludzie zastanawiają się, co dalej robić ze sobą, ze swoim...

Czy warto postudiować?

Chciałem dzisiaj podjąć temat dość ważny...

Sprawiedliwość a Prawo Boże

Temat jaki podjąłem i jaki będę kontynuował przez następne spotkania to "sprawiedliwość"...

Ojciec Krąpiec: mistrz

Mija sześć lat od dnia, gdy 8 maja 2008 roku, odszedł do Pana ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec...