Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Dialog, ale nie z każdym

Jednym ze słów, które często słyszymy, w mediach zwłaszcza i w polityce, jest słowo "dialog"...

O sporcie i muzyce

Kiedy starożytni Grecy zastanawiali się nad tym, jaką formę powinno przybrać wychowanie i kształcenie młodego człowieka, to zwracali uwagę na dwie...

Gdzie leży złoty środek?

Życie człowieka nie jest łatwe...

W pułapce sekularyzmu

Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a...

Sobiepan z Zegrza

Jerzy Szaniawski jest dziś autorem zapomnianym. Jego dzieł nie ma w kanonie lektur szkolnych. Jego sztuk już się nie wystawia...

Mickiewicz: w rocznicę śmierci

Wśród wielu rocznic nie możemy zapomnieć o tej rocznicy, która dotyczy Adama Mickiewicza...

Obronić rodzinę - całą!

Na naszych oczach rozgrywa się walka z rodziną...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Norwid - potęga języka

Ostanio mówiliśmy o Norwidzie dając przykłady jego twórczości. Warto też pamiętać o zasadzie recytowania wiersza, zwłaszcza klasycznego...

Tragizm pierwszej wojny

Żyjemy w trudnych czasach. Oczywiście. Czasy nigdy nie były łatwe dla człowieka, czy dla ludzkości...

Długa droga do Niepodległości

Obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości...

Od wielkoduszności do wolności

W Piśmie Świętym są pewne sformułowania, z którymi jesteśmy oswojeni, ale nad którymi nie zawsze potrafimy się zatrzymać by je zgłębić...

Dobro i zło: jasny przekaz

Zadaniem społeczeństwa w cywilizacji łacińskiej, jest osiąganie coraz wyższego poziomu moralnego...

Elity i emigracja

W czasie drugiej wojny światowej Polska straciła prawie 6 milionów obywateli...

Skarb pamiątek

Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów, na temat pamięci i pamiątek...

Inna Polska

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Obława Augustowska - sowiecka zbrodnia

W ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" święty Jan Paweł II tak zaczyna: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a...

Koneczny - lektura dla prawicy

Jedna z ważniejszych taktyk lewicy polega na ciągłym mieszaniu pojęć...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

Uniwersytet nad Orinoko

Gdy samolot schodzi powoli do lądowania w Puerto Ordaz oczy chwytają chciwie deltę sławnej rzeki Orinoko...

Odzyskać męstwo

Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów - nazywano to kiedyś "cnotą", po łacinie "virtus", po grecku "arete" - o męstwie...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

Strażnicy antypolonizmu

Walka z polskością to długa historia. Tę walkę prowadzili zaborcy. Tą walką trudnili się okupanci...

Zagłada polskich lasów?

Choć jako Polacy jesteśmy przede wszystkim ludem rolniczym...