Wykłady dla Polonii

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

1998

USA

Nowy Jork

 • Parafia św. Stanisława Kostki, Greenpoint, O patriotyzmie, 27.06.1998

Chicago

 • Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika, Po co Polonii Ojczyzna? 28.06.1998
 • Parafia św. Jacka, Czym dla nas powinna być Polska? 1.07.1998
 • Parafia Pięciu Braci Męczenników, Dlaczego Polacy nie umieją się zjednoczyć? 4.07.1998

Orchard Lake

 • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, O patriotyzmie, 5.07.1998

2000


Chicago

 • Parafia św. Jacka, Wybory i co dalej?, 14.10.2000
 • Wokół wyborów, 15.10.2000

Kanada

Etobicoke


2001

Belgia

Bruksela

 • Bruksela, Sytuacja w Polsce, 24.02.2001

Antwerpia

 • Antwerpia, Kościół przy Frankrijklei 89, Oblicze Polaka dzisiaj, Obecność Polaków w świecie, 4.03.2001

Norwegia

Oslo

 • Oslo, W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 3.05.2001

Niemcy


Monachium

 • Monachium, Dwie kultury – dwie ojczyzny: emigracja polska w Niemczech.
 • Trudności z kształceniem młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich
 • Wartości chrześcijańskie i trudności ich zachowania na emigracji (18.05.2001-21.05.2001)

Frankfurt

 • Frankfurt, Dwie kultury – dwie ojczyzny: emigracja polska w Niemczech.
 • Trudności z kształceniem młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich
 • Wartości chrześcijańskie i trudności ich zachowania na emigracji (18.05.2001-21.05.2001)

Kanada

Toronto

 • Toronto, Dwie Ojczyzny – dwie kultury, 13.06.2001

Calgary

 • Calgary, Rodzina nie jest przeżytkiem, Kościół Matki Boskiej Królowej Pokoju 9.02.2001

USA


Chicago


Floryda

 • Floryda, Media – informacja – manipulacja, 14.10.2001

Nowy Jork

 • Nowy Jork, Obecna sytuacja w Polsce, 21.10.2001

Francja

Paryż

 • Paryż, Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia, 24.11.2001

2002

Kanada

Mississauga

 • Klub Seniora przy parafii św. M. Kolbego, Wiara i rozum – opozycja czy dopełnienie?, 5.02.2002
Toronto
 • Credit Union, Manipulacje prawami człowieka, 6.02.2002

Montreal

 • McGill University, Jakie elity dla Polski? 19.02.2002
 • Kościół Matki Bożej Częstochowskiej, Emigracja: zachować wiarę, 20.02.2002

Vancouver

 • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Podstawy retoryki klasycznej, 12.02.2002
 • Parafia św. Kazimierza, Rozum i wiara: opozycja czy dopełnienie?, 13.02.2002
 • Dom Stowarzyszenia Orła Białego, Emigracja, czyli jak zachować wiarę i dziedzictwo naszych Ojców, 17.02.2002

Calgary


Niemcy

Berlin

 • Co to jest Zachód? 20.04.2002
 • Europa bez Ojczyzn? 21.04.2002

2003

Włochy

Rzym

 • Rzym, Redemptoryści, Via Merulana, Nie tracić nadziei! 9.02.2003

Kanada

Montreal

 • McGill University, Socjalizm: matka totalitaryzmów, 13.06.2003
 • Polski Instytut Dobroczynności, Polonia jest polskim narodem, 14.06.2003
 • Kościół Matki Bożej Częstochowskiej, Współczesne zagrożenia dla chrześcijaństwa, 15.06.2003
 • Kościół Matki Bożej Częstochowskiej, Pięć prawd Polaków, dlaczego niepodległość?, 15.06.2003

Ottawa

 • Kościół św. Jacka Odrowąża, Współczesne zagrożenia dla chrześcijaństwa, 19.06.2003

Kitchener

 • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, Zagrożenia dla chrześcijaństwa we współczesnym świecie, 21.06.2003

Vanocuver

 • Parafia św. Kazimierza, Zagrożenia demokracji liberalnej, 27.06.2003

Surrey

 • Our Lady of Good Counsel, Czy warto być Polakiem na emigracji? 29.06.2003

Francja

 • Paryż, Moralno-religijne aspekty integracji Polski z Unią Europejską, 29.03.2003

Niemcy

 • Herdorf-Dermbach, Concordia, Quo vadis Europo? Źródła ateizmu, Rozum i wiara, 14-15. 03.2003

Wielka Brytania

Londyn


USA

Chicago

 • Par. Św. Cyryla i Metodego, Lemont, Wychowanie patriotyczno-religijne w rodzinie, 19.10.2003
 • Par. św. Ferdynanda, Być Polakiem na emigracji, 19.03.2003
 • Par. Św. Jana Brebauf – Niles, Wychowanie do polskości, 22.10.2003
 • Par. św. Jacka, Media : szanse i zagrożenia, 24.10.2003
 • Centrala Radia Maryja, Zagrożenia dla chrześcijaństwa, 25.10.2003
 • Szkoła im. gen. Dąbrowskiego, Ocalić polskość!, 25.10.2003
 • Par. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, Gdybym tu pozostał..., Conrad o emigracji, 26.10.2003

Seattle

 • Seattle, Kościół św. Małgorzaty, Współczesne zagrożenia dla chrześcijaństwa, 28.06.2003

2004

Kanada

Vancouver

 • Szkoła Parafialna św. Kazimierza, Czy warto uczyć się języka polskiego w Kanadzie? 7.02.2004
 • Parafia św. Kazimierza, Wiara katolicka broniąca nauki, 7.02.2004
 • Parafia św. Kazimierza, Etyka dobra czy etyka tolerancji, 14.02.2004
 • Parafia św. Kazimierza, Polonia jest polskim narodem, 15.02.2004
 • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Unia Europejska a polska myśl polityczna, 16.02.2004

Calgary

 • Parafia pw. Matki Boże Królowej Pokoju, Rola kultury polskiej, 29.01.2004
 • Parafia pw. Matki Boże Królowej Pokoju, Etyka dobra czy etyka tolerancji, 30.01.2004
 • Parafia pw. Matki Boże Królowej Pokoju, Jaka tożsamość Europy, 1.02.2004

Francja

Paryż

 • Paryż, Misja Polska, Szkoła Polska, Stowarzyszenie Kombatantów, Jaki sens emigracji dzisiaj? być Polakiem na emigracji,  28.05-30.05.2004
 • Paryż, Misja Polska, Szkoła Polska, Stowarzyszenie Kombatantów, Polska Mickiewicza, 3-5.12.2004

USA

Seattle

 • Seattle, Rodzina miejscem wychowania religijnego i patriotycznego, 8.02.2004

Niemcy

Berlin

 • Berlin, Europa bez Ojczyzn? , 21.04.2002

2005

Niemcy

Spotkania zorganizowane przez Polską Misję Katolicką. Wykład pt. Uniwersalne wartości kultury polskiej i jak je przekazywać kolejnym pokoleniom:

Monachium

 • Monachium, Polska Misja Katolicka, 6 maja 2005,

Würzburg

 • Würzburg, Polska Misja Katolicka, 7 maja,

Norymberga

 • Norymberga, Polska Misja Katolicka, 8 maja

Kanada

Spotkania organizowane przez Rodzinę Radia Maryja (Toronto) oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL (Montreal)

Scarborough

 • Scarborough, 20 sierpnia, Uczestnictwo w wyborach - dlaczego obowiązek?


Toronto


Montreal

 • Montreal, 28 sierpnia, Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Wybory prezydenckie - jakie kryteria?
 • Montreal, 29 sierpnia, tamże, Uczestnictwo w wyborach - dlaczego obowiązek?
 • Montreal, 30 sierpnia, tamże, Współczesne zagrożenia dla religii
 • Montreal, 30 sierpnia, Polsko-Kanadyjski Ośrodek Dobroczynności, Podróż do serca Afryki
 • Montreal, 31 sierpnia, Kościół św. Michała, Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość
 • Montreal, 1 września, McGill University, Zachować tożsamość polską na emigracji
 • Montreal, 1 września, Studio DAL, Etyka dobra czy etyka tolerancji
 • Montreal, 4 września, Misja św. Maksymiliana, Rola normalnej rodziny w cywilizacji łacińskiej

Ottawa

 • Ottawa, 2 września, St. Paul University, Polska naszych wieszczów


USA

Spotkania organizowane w Chicago przez Instytut Romana Dmowskiego z Chicago:

Chicago

 • Parafia św. Trójcy, Patriotyzm nie jest przeżytkiem, 9.09.2005
 • Parafia św. Jacka, Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość, 10.09.2005
 • Parafia św. Jana Breberuf, Prymat sumienia w kulturze, 11. 09.2005
 • Parafia św. Zacharego, Rola normalnej rodziny w cywilizacji łacińskiej, 11. 09.2005
 • Parafia św. Trójcy, Współczesne zagrożenia dla religii, 14. 09.2005
 • The Council of Educators in Polonia, The Educators as Role Models, 16. 09.2005
 • Parafia św. Cyryla i Metodego, Zachować tożsamość polską na emigracji, 18. 09.2005
 • Centrala Radia Maryja, Etyka dobra czy etyka tolerancji?, 18. 09.2005

Filadelfia

 • Filadelfia, Wybory - szanse i zagrożenia dla Polski i Kościoła, 12. 09.2005

Francja

Paryż

Spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło Paryż:
 • Amahoro - Podróż do serca Afryki, 25. 11.2005
 • Mickiewicz - moralna odpowiedzialność za Polskę, 26. 11.2005
 • Ofensywa nowej Lewicy, 27. 11.2005
 • Jaki sens emigracji dzisiaj, 27.11.2005

2006

USA

Chicago

 • Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika , Co to jest Cywilizacja, cz I, 13.10.2006
 • Centrala Radia Maryja, Cywilizacja Łacińska a inne cywilizacje. cz. II, 14. 10.2006
 • Związek Lekarzy Polskich, Chicago, Co to znaczy być Polakiem?, 14. 10.2006
 • Parafia św. Cyryla i Metodego, IV Rzeczpospolita: szanse i zagrożenia, 15, Parafia św. Cyryla i Metodego
 • Centrala Radia Maryja, Cywilizacja Łacińska wobec Unii europejskiej, cz.. III, 15.10.2006
 • Parafia św. Trójcy, Istota wspólnoty narodowej, 18. 10.2006
 • Centrala Radia Maryja, Feliks Koneczny a Roman Dmowski, 20.10.2006
 • Centrala Radia Maryja, Pułapka politycznej poprawności, 21. 10.2006
 • Polska Misja Miłosierdzia Bożego, Lombard, Uniwersalne wartości kultury polskiej, 22. 10.2006
 • Parafia św. Zacharego, Emigracja polskiej młodzieży: szansa czy dramat? 22. 10.2006
 • Dom Jezuitów, Związek Nauczycieli Polskich, Polonia dla Polski,19. 10.2006
 • Fryderyk Chopin Polish School, Piękno mowy polskiej, 20. 10.2006
 • Traft, szkoła, Znaczenie kultury polskiej, 25. 10.2006
 • Traft, The Treasure of Polish Culture, 10.2006

Nowy York

 • Polski Dom Narodowy,Niepodległość: wczoraj - dziś - jutro, 12.11.2006
 • Katolicki Klub Dyskusyjny, Bóg - Honor - Ojczyzna, 1211.2006
 • Polish National Alliance, Sens polskiej emigracji dziś, 13. 11.2006
 • Szkoła im. Marii Konopnickiej, W 88 rocznicę odzyskania niepodległości, 11. 11.2006
 • Polish School, Lombard Jak pięknie czytać i mówić po polsku? 14.10.2006

Niemcy

 • Rola rodziny jako podstawowej komórki Kościoła, Narodu i Państwa, Sympozjum „Sursum corda" zorganizowane przez Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, zorganizowane w ośrodku „Concordia" w dniach 22-26 marca 2006
 • Ośrodek Concordia, O patriotyzmie i znaczeniu rodziny dla Kościoła, narodu i państwa, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, 26.03.2006

2007

Kanada

Organizatorzy: Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz, McGill University, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Koło w Montrealu

 • Nowy wymiar emigracji polskiej, Uniwersytet McGill , 6.06. 2007
 • Lustracja i dekomunizacja w IV RP, Sala Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej1.06.2007
 • Henryk Sienkiewicz: Zły kwiat socjalizmu - ´Wiry´- przemilczana powieść, Studio Dal przy Sali Grupy 10 PKTWP (3563 Belair), 2.06.2007
 • Dmowski a Piłsudski: spór o wizję Polski, Sala Kościoła Św. Antonina (5391 Snowdon), 2.06.2007
 • Dziedzictwo Jana Pawła II, Sala Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej (2550 Gascon), 3.06.2007
 • Maria Rodziewiczówna - polski honor, Sala Kościoła Św. Antonina (5391 Snowdon), 3.06.2007
 • Mickiewicz: moje ulubione fragmenty ´Pana Tadeusza´, Sala Kościoła Św. Michała (105 St-Viateur West), 5.06.2007
 • Maria Rodziewiczówna - polski honor, Polsko-Kanadyjski Instytut Dobroczynności (5655 Belanger Est), 7.06.2007
 • Sience in Culture, McGill University, 3480 McTavish sala 302, 7.06.2007
 • Henryk Sienkiewicz - idea Polski i chrześcijaństwa a jej deformacje w PRL, Misja Św. Wojciecha (34-34th Avenue, Lachine), 9.06.2007
 • Edukacja w szkole czy home schooling? Misja Św. Wojciecha (34-34th Avenue, Lachine), 10.06.2007

2008

Niemcy

Berlin

 • Związek Polaków w Niemczech, 70 rocznica kongresu Polaków w Niemczech, Berlin 6.03.1938-6.03.2008 oraz 85 rocznica Związku Polaków w Niemczech, Berlin 13 czerwca 2008: Aktualność 5 Prawd Polaków

Dortmund

 • Polska Misja Katolicka w Dortmundzie, 14.06.2008: Piękno polskiej kultury
 • Polska Misja Katolicka w Dortmundzie, 14.06.2008: Aktualność 5 Prawd Polaków

USA

New York

 • Rola polskiej edukacji w Ameryce. Szkoła polska im. Marii Konopnickiej, New York, 11 października 2008
 • Polska jest ważna. Kościół św. Krzyża, Maspeth, Queens, New York. 12 października 2008
 • Znaczenie emigracji dla Polski. Kościół św. Stanisława Kostki, Greenpoint, Brooklyn, 12 października 2008

2009

USA

Pompano Beach, Floryda

 • Rola chrześcijaństwa w kulturze, Polska Misja Katolicka Matki Boskiej Częstochowskiej, Pompano Beach, Floryda, USA, 30.01.2009
 • Piękna nasza Polska cała, Polska Misja Katolicka Matki Boskiej Częstochowskiej, Pompano Beach, Floryda, 7.02.2009

Lantana, Floryda

 • Piękna nasza Polska cała, Polska Misja Katolicka Matki Boskiej Częstochowskiej, Lantana, Floryda, 7.02.2009

Kanada

Toronto

 • Współczesny antypolonizm w edukacji i kulturze, Centrum Jana Pawła II, 7.06.2009
 • Co dalej z Unią Europejską? Socjaliści przeciwko państwom narodowym i chrześcijaństwu, Kościół Chrystusa Króla, 8.06.2009
 • Aktualna sytuacja polityczna Polski, Związek Narodowy Polski, 12.06.2009
 • Katolicyzm – religia czy również kultura?Kościół św. Antoniego w Oakville, 13.06.2009

Montreal

 • Katolicyzm – religia czy również kultura?Polski Instytut Dobroczynności, 9.06.2009
 • Nauka w PRL-u – jak służby specjalne kontrolowały uczelnie, Towarzystwo Orła Białego, 9.06.2009
 • Emigracja – jak nadal może przyczyniać się dla dobra Kościoła i Polski, Sala Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej, 10. 06.2009

Ottawa

 • Emigracja – jak nadal może przyczyniać się dla dobra Kościoła i Polski, Sala Kościoła św. Jacka Odrowąża, 11.06.2009

Francja

Port Grimaud

 • Port Grimaud, Rodzina - wiara - ojczyzna, 13.09.2009

USA

Chicago


2010

Kanada

Montreal


USA

Chicago


2011

USA

Lantana, Floryda

 • Rola Maryi w kulturze polskiej, Polska Misja Katolicka Matki Boskiej Częstochowskiej, 30.09.2011

USA

Chicago


2012

USA

Los Angeles, Kalifornia
 • Dzieci emigrantów – wychowanie do polskości, Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej, Los Angeles, 4.02.2012
 • Prymas Tysiąclecia – zagrożenia dla Polski, Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej, Los Angeles, 17.02.2012
 • Bł. Jan Paweł II o patriotyzmie, Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej, Los Angeles, 19.02.2012

San Diego

 • Patriotyzm w nauczaniu bł. Jana Pawła II, Misja Rzymsko-Katolicka, San Diego, 5.02.2012

Yorba Linda

 • Rola Polonii w ocaleniu kultury narodowej, Yorba Linda, 18.02.2012

Kanada

Calgary


Kanada

Toronto

 • Odzyskać Polskę! 14.09.2012

Oakville

 • Strażnicy antypolonizmu, 15.09.2012

Scarborough

 • Lektura czy telewizja? Polonia wobec wyborów w Polsce, 16.09.2012

USA

Chicago

 • Prorok Piotr Skarga, 23.09.2012, Parafia św. Trójcy
 • Odpowiedzialność Polonii za polskie dziedzictwo, 24.09.2012, Kongres Polonii Amerykańskiej
 • Misja Bł. Jana Pawła II, 23.09.2012, Parafia św. Konstancji
 • Odzyskać Polskę! 25.09.2012, Parafia św. Konstancji
 • Metody niszczenia elit w Polsce, 30.09.2012, Parafia św. Jacka
 • Czy warto być Polakiem i po co uczyć się języka polskiego, 29.09.2012, Polska Szkoła sobotnia
 • Niemoralne prawo, 30.09.2012, Parafia św. Ferdynanda

Wielka Brytania

Glasgow

 • Jakie wychowanie w rodzinie? 26.10.2012, kościół pw. Św. Anny
 • Dekalog czy tolerancja? 27.10.2012, Klub Polski im. Gen.Sikorskiego
 • Demokracja czy mediokracja? 28.10.2012, Klub Polski im. Gen.Sikorskiego

2013

Niemcy

Monachium

 • Bł. Jan Paweł II – wiara szukająca zrozumienia, 10.04.2013, w budynku Misji (Heβstr. 24)

Norymberga

 • Przesłanie bł. Jana Pawła II do Polaków na emigracji, 11.04.2013, (Harmoniestr. 28a)

WürzburgHerdorf-Dermbach

 • O zachowanie pamięci narodowej, 13.04.2013, w ośrodku polonijnym „Concordia” (Concordia 1).

Dortmund

 • Emigracja – szanse i zagrożenia z perspektywy teologicznej, 14.04.2013, w kościele św. Anny (Rheinischestr. 170)


Białoruś

Lida

 • Czy warto być Polakiem na Białorusi?, 22.07.2013, Kościół pod wezw. Świętej Rodziny

Grodno

 • Czy warto być Polakiem na Białorusi?, 25.07.2013, Polska Macierz Szkolna
 • Czy warto być Polakiem na Białorusi?, 25.07.2013, Związek Polaków na Białorusi

USA

Chicago


2014

USA

Chicago


2015


Wielka Brytania

Bristol


Glasgow

 • Jakie wychowanie w rodzinie? 26.10.2012, kościół pw. Św. Anny
 • Dekalog czy tolerancja? 27.10.2012, Klub Polski im. Gen.Sikorskiego
 • Demokracja czy mediokracja? 28.10.2012, Klub Polski im. Gen. Sikorskiego

USA

Phoenix

 • O patriotyzmie, Our Lady of Czestochowa, 13.09.2015,

Chicago
 • „Islam a chrześcijaństwo: podstawowe różnice”, Parafia Św. Trójcy w Chicago 1118 N Noble St, 20.09.2015
 • „Europa antychrześcijańska?", Parafia Św. Franciszka Borgia 8033 W Addison 20.09.2015
 • „Chrześcijaństwo źródłem i inspiracja geniuszu polskiego”, Parafia o. Cystersów w Willow Springs 116 Hilton St.
 • "Uniwersytet w służbie prawdy czy ideologii", Parafia Miłosierdzia Bożego w Lombard, 21 W411 Sunset Ave, 26.09.2015
 • "Księża dla Polski”, Parafia św. Ferdynanda w Chicago 5900 W. Barry Ave. 27.09.2015
 • „Kompleksy polskie prawdziwe czy wydumane?" Parafia St Wiliama w Chicago 2600 N. Sayre, 27.09.2015
 • "Trzy koncepcje Europy", Parafia św. Jacka w Chicago, 3636 W. Wolfram Ave, 27.09.2015