Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Większość z nas uważa, że uniwersytet i szkoła wyższa to takie miejsce, gdzie naukowcy jako ludzie pokorni ale i inteligentni szukają prawdy...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

Powrót janczarów?

Znajomość historii dla rozumienia spraw ludzkich jest niezbędna...

Dialog, ale nie z każdym

Jednym ze słów, które często słyszymy, w mediach zwłaszcza i w polityce, jest słowo "dialog"...

Rodzice Józefa Konrada

Minęła właśnie 160-ta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego...

Urszulanki z Windsoru

Jednym z trudniejszych a zarazem wielkich zadań jakie stoją przed Polakami, którzy mieszkają na emigracji jest zachowanie polskości...

Karol Wojtyła: pytanie o człowieka

Dramatem naszej współczesnej zachodniej cywilizacji jest to, że swój cel, swój sens, upatruje tylko w tym, co użyteczne, co się może do czegoś...

Śmiertelnie zagrożeni rolnicy

Nasze przedwiośnie

W Polsce rozpoczyna się przedwiośnie. To jeden z najbardziej niezwykłych okresów, jakie możemy zaobserwować w przyrodzie...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Przyjdzie zwycięstwo

Gdy dziś coraz mocniej odczuwamy zaciskającą się wokół nas pętlę to nie tylko należy protestować, ale również należy mądrzeć...

Bł. Ks. Michał Sopoćko – sens cierpienia

Warto wracać do myśli pewnego przesłania, jakie pozostawiają nam ludzie nie tylko wybitni, ale pełni uduchowienia...

Prawo do nadziei

Rok 2014 już odszedł, a wraz z nim nasze radości i nasze smutki. Przed nami nowy rok, nowe nadzieje...

Zagrożenie fundamentalizmem

Tak wiele się dzieje, że niektóre z bardzo ważnych wydarzeń przemijają, chociaż pownny z nami zostać...

Św. Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński niedawno kanonizowany arcybiskup Warszawy Prymas Polski należał do tego środowiska, które systematycznie i z...

Ranga słowa

Rozwój człowieka, to wyjątkowo skomplikowany proces i nie zawsze kończy się sukcesem...

Młodzież WSKSiM zachęca do studiowania

Zbliża się koniec roku akademickiego...

Nie tracić ducha

Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne siły i skuteczność podejmowanych działań...

Łacina: polskie dziedzictwo

Trwają prace nad reformą edukacji...

Jedna ojczyzna: Polska!

Jak wiemy, jednym z najważniejszych wydarzeń, które nas czekają, są wybory parlamentarne...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Ojciec profesor Krąpiec: rodem spod Zbaraża

8. maja mija X rocznica odejścia do Pana ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Wybory i Polonia

Nasi Rodacy mieszkający poza granicami Polski nie są zbyt skorzy do brania udziału w wyborach w ojczyźnie swoich przodków...

Deportacja czy zesłanie?

W obecnym roku obchodzimy 80-tą rocznicę deportacji Polaków z kresów...

Zsyłki a destrukcja Narodu

Wróćmy jeszcze pamięcią do 10 lutego 1940 roku...

10 lutego 1940 Wielka wywózka Polaków

10 lutego, to kolejna już, bo 76 rocznica Wywózki Polaków z Kresów Wschodnich...