Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Jest taki obraz Van Gogha pod tytułem "Siewca"...

Co to jest sprawiedliwość?

Warto podjąć pewien temat, który leży u podstaw organizowania życia społecznego, a który związany jest z kategorią "sprawiedliwości"...

Zawód: ateista

Gwałtowne ataki na Kościół, na chrześcijaństwo, na kapłanów, nie są w naszym kraju czymś wyjątkowym...

Wywczasy i polityka

Mimo, że do kalendrzowego lata daleko, to letnia pogoda wyzwala w nas pragnienie odpoczynku...

Młodość musi mieć skrzydła

Nastał już nowy rok 2017, a wraz z nim nowe nadzieje, projekty, nowe marzenia...

Wirus: mały błąd na początku

Czasy przełomu wyrywają człowieka z utartego stylu życia i zmuszają do refleksji...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Wielki ks. Piotr Skarga

W dziejach naszego narodu i naszej kultury jest wiele ciekawostek, jest wiele ciekawych wydarzeń...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

Odzyskać Polskę

Wpadła mi ostatnio w ręce książka pani Anny Pawełczyńskiej "O istocie tożsamości narodowej". Książka ta, pozwala na coraz dokładniejszą reknstrukcję...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Powyborcze refleksje 2015

Zakończyły się wybory parlamentarne...

Słowo i liturgia

Wyjątkową rolę w kulturze, w tym również w religii, zwłaszcza w chrześcijaństwie, odgrywa słowo...

Europa: czy to jeszcze Zachód?

Jeszcze do niedawna wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, do Londynu, do Rzymu, do Madrytu, do Paryża, to był wielki powód do dumy, tak wielki, że...

Moskwa to nie Rzym

Choć dla wielu z nas końcowy raport komisji MAK nie był zaskoczeniem, to jednak co innego domniemanie, a co innego fakty...

Nadeszła wiosna

Nadeszła wiosna. Jest to czas szczególnie piękny, na który czekamy przez wiele miesięcy...

Religia i kultura

Świat Zachodni wydał wojnę religii przed ponad 200 laty...

Bł. Ks. Michał Sopoćko: O miłosierdzie dla Narodu

Nasze dzieje są przebogate, chociaż bywały bardzo trudne...

Wybory i emigracja

Zbliżają się wybory prezydenckie. Ważna jest mobilizacja i aktywność wszystkich uprawnionych do głosowania...

Arystoteles: twórca intelektualnej kultury świata

Świat obiegła niedawno wiadomość o odkryciu grobu Arystotelesa...

Listy z Afryki Henryka Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz dostarcza nam lekturę na każdą porę roku...

Rosyjski

Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji...

Inna Polska

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Pamięć przodków

Czas Wszystkich Świętych i Zaduszek wprowadza nas w zadumę nad ludzkim losem, nad sensem ludzkiego życia, nad przeszłością i nad przyszłością...

Referendum

Warszawskie referendum w sprawie odwołanie dotychczasowej prezydent Warszawy ukazuje coś, czego wielu naszych rodaków może do końca nie rozumieć...