Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Minęła właśnie 160-ta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego...

Inna Polska

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Lekcja kaligrafii

Czasami można usłyszeć opinie, że najważniejsza jest idea lub intencja natomiast styl, forma, szczegóły, to wszystko jest drugorzędne lub wręcz...

Przedwiośnie z Chełmońskim

Zbliża się czas, który dla nas Polaków jest szczególnie bliski...

Przy ognisku w Castel Gandolfo

Ojciec Święty Jan Paweł II lubił często wracać do, jakże ważnego dla nas tematu. Jest to temat narodu i ojczyzny...

Duch prawdziwego uniwersytetu

Dziedzictwo Świętego Jana Pawła II jest przeolbrzymie...

Jaki sens emigracji dzisiaj?

Przebywając na ziemi amerykańskiej spotkać możemy Polaków, którzy są emigrantami...

Czar Józefa Chełmońskiego

Przedwiośnie i wiosna to przepiękny czas...

Pułapki życia wygodnego

Nadeszło lato, a więc wakacje, wypoczynek...

O prawie do życia

Jednym z bardzo ważnych tematów, jakie poruszane są w przestrzeni życia publicznego, jest zagadnienie prawa człowieka do życia...

Św. Tomasz o Wielkanocy

Wielki Tydzień to okres o największym znaczeniu dla ludzkości...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Kultury trzeba się uczyć

Spróbujmy dzisiaj pofilozofować...

Emigracja i ojczyzna

Od czasu do czasu media podają zatrważające dane na temat liczby polskich emigrantów...

Wiara u źródeł człowieczeństwa

Człowiek to wyjątkowe stworzenie...

Jaka szkoła średnia?

Czerwiec, to miesiąc, w którym wielu młodych ludzi, zastanawia się nad swoją przyszłością...

Matki-Polki

Coraz więcej Polaków i Polek wyjeżdża za granicę. Istnieje obawa, że do ojczyzny na stałe już nie wrócą...

Prymas o Powstaniu Styczniowym

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Konstytucja: na ratunek Ojczyźnie

Początek maja to czas kiedy pamięć nasza wraca do wielkiego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja...

Kresy dla Polski

Od czasu do czasu warto skierować nasze myśli, ale także nasze serca w stronę Kresów...

Łacina w gimnazjum

Zastanawiamy się nad, czekającą nas, reformą edukacji...

Kultura ducha ponad ekonomią

Człowiek w swoim życiu dąży do różnych celów. Są to cele rozmaite, czasami bardziej przyziemne, czasami bardziej wzniosłe...

Kardynał Sapieha: czy pamiętamy?

Jako naród musimy ciągle mierzyć się z przeszłością...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Nauka w blasku miłości do polskiej ziemi

Zbliżają się wybory parlamentarne, bardzo ważne, które rozstrzygną w dużej mierze o przyszłości Polski...

Piękni Polacy

W dzisiejszych trudnych czasach musimy pamiętać o jednym: nie wolno nam tracić wiary w siebie...