Odpowiedź na listy

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Tomasz
— 2011-05-01 09:18
Według informacji zawartej w książce " Jak napisać pracę dyplomową", U. Eco na podstawie pracy o św. Tomaszu z Akwinu uzyskał tytuł magistra, a nie -jak Pan sugeruje- doktora. Sama praca Il problema estetico in Tommaso d'Aquino nie została jednak przetłumaczona na język polski, i jak sądzę, jest to chyba przejawem dosadnego braku zainteresowania estetyka tomistyczną współcześnie.

Odpowiedź:

1. Książka Il problema estetico in Tommaso d'Aquino, to poszerzony doktorat, a nie magisterium (zob. nawet w wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco). To za poważna i zbyt obszerna rozprawa, żeby miała być tylko magisterium.
 
2. Gdy chodzi o tłumaczenie na polski, to trudno spodziewać się po postmarksistach i postmodernistach na uczelniach w Polsce, że będą odwoływać się do św. Tomasza z Akwinu, którego teoria oparta jest na metafizyce i teologii, a nie na estetyce. A kogo to interesuje, to może przeczytać książkę po włosku.

Piotr Jaroszyński

Komentarze  

Piotr Jaroszyński
0 # Piotr Jaroszyński 2011-05-08 09:14
Panie Tomaszu
Tłumaczenie to jest duże przedsięwzięcie, a koniec końców książkę trzeba sprzedać. Nie ma dziś specjalnego zainteresowania tą problematyką, zwłaszcza w szerszej skali. Kto jest dociekliwy, przeczyta oryginał albo tłumaczenie na inny język. Terminologia filozoficzna jest zawsze barierą, ale możliwą do pokonania. Trzeba się jej nauczyć w środowisku, które uprawia ten typ filozofii. My się tym zajmujemy w Zakładzie Metafizyki na Wydziale Filozofii KUL. Zapraszamy!
Tomasz
+1 # Tomasz 2011-05-07 22:04
Dziękuję Panu za podanie właściwego kontekstu tej pracy w naukowej karierze Eco.
Głębsze zainteresowanie estetyką tomistyczną wymagałoby jednakże przejścia przez labirynt lingwistyczny, który pozostaje tajemnym miejscem na gruncie współczesnego tomizmu. Mam tu na myśli prace Gilsona, Kovacha i innych, które nie doczekały się przekładu na język polski.Postmoderniści i post marksiści nie mieliby oczywiście dostatecznej motywacji w upowszechnianiu tego rodzaju lektury, aczkolwiek sami neotomiści podtrzymują te braki w sposób dla mnie nieuzasadniony.

Znakomity jest artykuł Adama Czesława Dobrońskiego (w nr. 3. «Magazynu Polskiego») o Karolu Stanisławie Niezabytowskim, znakomity i wstrząsający. Właściwie to trzeba by ten temat drążyć, również dotyczący tego domu nazwanego «Antokolem». Co za tragiczne losy polskich elit po II wojnie światowej:...

Szanowni Państwo, Reżyser Grzegorz Braun stwierdził niedawno, że polskie państwo przestało istnieć. Nasze komentarze mają więc charakter stricte symboliczny. Możni tego świata i jego NAJISTOTNIEJSZE sprawy, po uprzednim, starannym przygotowaniu, sterowane są, bez wyjątku, przez światowy ruch pod...

Tomasz — 2011-05-01 09:18 Według informacji zawartej w książce " Jak napisać pracę dyplomową", U. Eco na podstawie pracy o św. Tomaszu z Akwinu uzyskał tytuł magistra, a nie -jak Pan sugeruje- doktora. Sama praca Il problema estetico in Tommaso d'Aquino nie została jednak przetłumaczona na język...

Piotr — 2011-03-30 09:51 Nie wiem jak istotne jest zagadnienie "metafizyka czy ontologia" w rozważaniach akademickich, ale wydaje mi się, że nikt w codziennym życiu raczej nie wątpi w istnienie rzeczywistości (chociaż wirtualny świat telewizja, internet, etc... być może to zmienia). Bardziej, w...

leśnik — jacek: Dlaczego sztuka [plastyka, muzyka] została w szkołach sprowadzona do roli michałków? również historie, geografie i religie niejednokrotnie też zaczyna się traktować podobnie. Uczęszczałem do szkoły podstawowej w małej miejscowości w latach sześiątych i już jako dziecko ubolewałem...

Krzysztof — 2011-03-06 20:50 Jak widzę dostrzeżenie różnicy między metafizyką i ontologią stawia realistyczne poznanie "na nogach". Chętnie wracam do tego wykładu, a dodam że pomocnym w zrozumieniu problemu był mi artykuł Pana Profesora w numerze 19. publikacji "Człowiek w kulturze", zatytułowany...

Tadeusz Jot — 2011-03-09 15:48 Ludzie powinni się zastanowić co czuli Polacy nasi przodkowie którzy żyli podczas zaborów, bo my oficjalnie żyjemy niby w Polsce suwerennej. Buta rządzących jest tak cyniczna jak zaborców którzy wszystkimi sposobami nie pochodzących z naszej cywilizacji niszczyli...

Marcopolo — 2011-03-10 03:01 Szanowny Panie Profesorze, jak rozumieć błogosławieństwo Watykanu dla GMO??? - Odpowiedź : To nie Watykan i nie błogosławieństwo, ale opinia Papieskiej Akademii Nauk. Piotr Jaroszyński

Kamil — 2011-03-26 16:54 Jakie konkretne media poleca Pan Profesor dla prawidłowego wychowania dzieci? - Odpowiedź : Media w zasadzie w ogóle nie są potrzebne do prawidłowego wychowywania dzieci, zwłaszcza małych dzieci. Jeżeli z różnych względów ktoś chce, aby dziecko miało kontakt z mediami, to...