Odpowiedź na listy

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

leśnik — jacek:

Dlaczego sztuka [plastyka, muzyka] została w szkołach sprowadzona do roli michałków? również historie, geografie i religie niejednokrotnie też zaczyna się traktować podobnie.

Uczęszczałem do szkoły podstawowej w małej miejscowości w latach sześiątych i już jako dziecko ubolewałem że poziom nauczania plastyki i muzyki był bardzo niski. A wymownym obrazem tego był przedwojenny fortepian który stał nigdy nie używany aż wkońcu zdewastowany wywieżiono go na śmietnik.

- Odpowiedź: Jeżeli sztuka (zwana też kulturą, choć kultura to pojęcie szersze) osiągnęła w Polsce tak wysoki poziom artystyczny, ale zarazem moralny, narodowy i religijny, jeżeli właśnie sztuka (kultura) pomogła nam przetrwać rozbiory (Jan Paweł II), to jest oczywiste, że sztuka ta musiała i musi stanowić tę dziedzinę życia społecznego, w tym również edukacji, która w wolnym kraju jest szczególnie chroniona (okres międzywojenny). Gdy natomiast ulega systematycznej degradacji, niszczeniu i pogardzie, to znaczy, że państwo nasze jest w dalszym ciągu państwem neokolonialnym. Dramat nasz polega na tym, że sztuka polska była oczami i sercem narodu, a bez tej sztuki naród ślepnie.

Piotr Jaroszyński

Znakomity jest artykuł Adama Czesława Dobrońskiego (w nr. 3. «Magazynu Polskiego») o Karolu Stanisławie Niezabytowskim, znakomity i wstrząsający. Właściwie to trzeba by ten temat drążyć, również dotyczący tego domu nazwanego «Antokolem». Co za tragiczne losy polskich elit po II wojnie światowej:...

Szanowni Państwo, Reżyser Grzegorz Braun stwierdził niedawno, że polskie państwo przestało istnieć. Nasze komentarze mają więc charakter stricte symboliczny. Możni tego świata i jego NAJISTOTNIEJSZE sprawy, po uprzednim, starannym przygotowaniu, sterowane są, bez wyjątku, przez światowy ruch pod...

Tomasz — 2011-05-01 09:18 Według informacji zawartej w książce " Jak napisać pracę dyplomową", U. Eco na podstawie pracy o św. Tomaszu z Akwinu uzyskał tytuł magistra, a nie -jak Pan sugeruje- doktora. Sama praca Il problema estetico in Tommaso d'Aquino nie została jednak przetłumaczona na język...

Piotr — 2011-03-30 09:51 Nie wiem jak istotne jest zagadnienie "metafizyka czy ontologia" w rozważaniach akademickich, ale wydaje mi się, że nikt w codziennym życiu raczej nie wątpi w istnienie rzeczywistości (chociaż wirtualny świat telewizja, internet, etc... być może to zmienia). Bardziej, w...

leśnik — jacek: Dlaczego sztuka [plastyka, muzyka] została w szkołach sprowadzona do roli michałków? również historie, geografie i religie niejednokrotnie też zaczyna się traktować podobnie. Uczęszczałem do szkoły podstawowej w małej miejscowości w latach sześiątych i już jako dziecko ubolewałem...

Krzysztof — 2011-03-06 20:50 Jak widzę dostrzeżenie różnicy między metafizyką i ontologią stawia realistyczne poznanie "na nogach". Chętnie wracam do tego wykładu, a dodam że pomocnym w zrozumieniu problemu był mi artykuł Pana Profesora w numerze 19. publikacji "Człowiek w kulturze", zatytułowany...

Tadeusz Jot — 2011-03-09 15:48 Ludzie powinni się zastanowić co czuli Polacy nasi przodkowie którzy żyli podczas zaborów, bo my oficjalnie żyjemy niby w Polsce suwerennej. Buta rządzących jest tak cyniczna jak zaborców którzy wszystkimi sposobami nie pochodzących z naszej cywilizacji niszczyli...

Marcopolo — 2011-03-10 03:01 Szanowny Panie Profesorze, jak rozumieć błogosławieństwo Watykanu dla GMO??? - Odpowiedź : To nie Watykan i nie błogosławieństwo, ale opinia Papieskiej Akademii Nauk. Piotr Jaroszyński

Kamil — 2011-03-26 16:54 Jakie konkretne media poleca Pan Profesor dla prawidłowego wychowania dzieci? - Odpowiedź : Media w zasadzie w ogóle nie są potrzebne do prawidłowego wychowywania dzieci, zwłaszcza małych dzieci. Jeżeli z różnych względów ktoś chce, aby dziecko miało kontakt z mediami, to...