Felieton "Myśląc Ojczyzna"
8. maja przed czterema laty zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec...

Powstanie styczniowe: rocznica wybuchu

Za kilka dni mija 152. rocznica wybuchu Powstania styczniowego...

Do nas z Filipin

Niedawna kanonizacja Jana Pawła II znalazła nadzwyczajny odzew w Polsce i na całym świecie...

Młodzież WSKSiM zachęca do studiowania

Zbliża się koniec roku akademickiego...

My i Rzym

Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec był zarówno wielkim humanistą, jak i wielkim Polakiem...

O prawie do życia

Jednym z bardzo ważnych tematów, jakie poruszane są w przestrzeni życia publicznego, jest zagadnienie prawa człowieka do życia...

Powrót Ślimaka

Wśród wielu arcydzieł polskiej literatury, dla których nie ma miejsca w kanonie lektur szkolnych, jest "Placówka" Bolesława Prusa...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Kto im przebaczy?

Napięcie zmagań o Polskę trwa bez ustanku. Tak było w czasie zaborów, tak było w okresie międzywojennym, za PRLu, tak jest i dziś...

Przedwiośnie z Chełmońskim

Zbliża się czas, który dla nas Polaków jest szczególnie bliski...

Młodzież wobec idei suwerenności

Zbliża się do końca stary rok, nadchodzi nowy rok. A choć to są datowania umowne, to jednak zgodnie z tradycją pożegnamy stary rok i przywitamy nowy...

Nadeszła wiosna

Nadeszła wiosna. Jest to czas szczególnie piękny, na który czekamy przez wiele miesięcy...

Uniwersytet nad Orinoko

Gdy samolot schodzi powoli do lądowania w Puerto Ordaz oczy chwytają chciwie deltę sławnej rzeki Orinoko...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

W pułapce prawa

Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi nikt już w całości nie panuje...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

Dlaczego należy głosować?

Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne...

Teatr: sanktuarium słowa

Wróćmy dzisiaj do tematu, do którego warto wracać...

Paderewski - od Podola do niepodległości

Wśród Ojców niepodległości, tej niepodległości, której setną rocznicę w tym roku obchodzimy, jednym z ważniejszych jest Ignacy Jan Paderewski...

Język piękny, choć trudny

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Łacina w gimnazjum

Zastanawiamy się nad, czekającą nas, reformą edukacji...

Reforma nauki: kolejne pytania

Warto wrócic do tematu, który jest wyjątkowo ważny dla naszego społeczeństwa, nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Ten temat to reforma nauki...

„Kościół nie ma zwyczaju opuszczać Narodu” - Prymas Tysiąclecia

Zbliża się Boże Narodzenie. Jest to święto, które przypomina nam o tym, że Bóg przyjął naturą ludzką...

Od ojcowizny do ojczyzny

Choć w ciągu najbliższych dni naszą uwagę skupiać będą wybory prezydenckie, to jednak musimy niezależnie od ich wyniku myśleć o naszej przyszłości...

Dobrobyt to nie wszystko

Polityka, jak wiadomo, to roztropna troska o dobro wspólne...

Cieszę się, że zainteresowanie twórczością Cypriana Kamila Norwida jest tak żywe. Trzeba tylko wiedzieć, jak wydobyć piękno i mądrość...