Felieton "Myśląc Ojczyzna"
Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Komentarze  

Wacław
+1 # Wacław 2013-05-21 23:45
Jestem niezmierni wdzięczny za Pana słowa tym bardziej, że myśli w nich zawarte dokładnie odpowiadają otaczającj nas rzeczywistości. Opisałem tą sytucję w moim artykule z listopada 2011 roku zatytuowanym "Wieka prowokacja włądzy".
Przzepraszam za celowo zamieszczony błąd w słowie "patrYioci". Zamierzałem sprowokować nim podglądaczy i podsłuchiwaczy, ale widocznie siły ich juz opuściły, za co Bogu dziekuję.
My róbmy swoje.
Szcześć Boże!
Piotr J.
+2 # Piotr J. 2013-05-21 06:32
Dziękuję za ten wpis, który pokazuje, jak wielką rolę odgrywają media: ludzie uznają za istniejące tylko to, co pojawi się w mediach, natomiast sami rzadko kiedy szukają rzeczywistych osób i autentycznych problemów posiadających szerszy wymiar niż doraźne problemy
Wacław
+2 # Wacław 2013-05-20 14:04
Pozwoliłem sobie odczytać publicznie Pana felieton "Prawo bez moralności" w gronie min. lekarzy i prawników. Odbiór był pozytywny, ale trochę ciasno zrobiło mi się w gardle, gdy usłyszałem "... a kto to jest Piotr Jaroszyński?" Sam usiłuję czasem coś napisać i nie dziwne było by podobne pytanie o autorstwo. W tym jednak przypadku postaowiłem uświadomić słuchaczom nie tylko kto jest autorem felietonu, ale również powód dla którego w ogóle można zadawać takie pytana. Mam nadzieję, że moja skromna osoba przyczyni się do tego, iż coraz więcej ludzi zacznie sobie uświadamiać konieczność posiadania wolnych mediów i swobodnego dostępu do nich, aby nawet żadne dziecko nie musiało pytać "a kto to jest Piotr Jaroszyński?" - czy wielu innych Polaków i patryiotów, którzy swój talent, wiedzę i zdrowie poświęcają dla dobra Ojczyzny Polski i budowania świadomości jej obywateli. Bardzo dziękuję Panu za to co Pan robi i życze nieustającej wytrwałości oraz sukcesów w dalszej pracy.
Wacław
Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Powrót Ślimaka

Wśród wielu arcydzieł polskiej literatury, dla których nie ma miejsca w kanonie lektur szkolnych, jest "Placówka" Bolesława Prusa...

Siła mediów

Dzisiaj chciałem poruszyć temat dotyczący techniki...

Ojciec Woroniecki o wojnie

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Walka o podstawowe zasady: Prawda, Dobro, Piękno

Już nastał nowy rok...

Marsz po niepodległość

Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...

Mickiewicz – o Ducha Narodu

Mija 220 lat od urodzin Adama Mickiewicza...

Przeżywamy czas rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości...

Wędkarskie pytania

1. maja rozpoczął się sezon wędkarski...

Dość przekleństw!

Temat jaki dziś chciałem poruszyć jest dość delikatny, drażliwy...

Obronić rodzinę - całą!

Na naszych oczach rozgrywa się walka z rodziną...

Ziemia: nie tylko produkcja

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Wspólna sprawa

Czasem może się nam wydawać, że przeszłość jest taką "kulą u nogi", która przeszkadza w budowaniu przyszłości...

W pułapce sekularyzmu

Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a...

Odzyskać polskie wzory

Burze zaborów, wojen, okupacji, panoszenia się obcych ludzi i obcych ideologii bardzo mocno nadwątliły tkankę naszego narodu...

Hanka Ordonówna i polskie sieroty

Mijający rok przyniósł wiele okrągłych rocznic. Jedna z nich to 70. rocznica ewakuacji polskich dzieci z Rosji Sowieckiej...

Zygmunt Krasiński do Polaków

Luty to miesiąc w którym, w roku 1812, urodził się Zygmunt Krasiński...

Rok nadziei

Nadszedł nowy rok. Oczywiście, pojęcie "nowego roku" ma charakter umowny...

Ocalić uczelnie

Młodzi ludzie, którzy zdali maturę, stoją przed kolejnym przełomem i wyzwaniem w swoim zyciu...

Gdzie leży złoty środek?

Życie człowieka nie jest łatwe...

Nie mieszajmy cywilizacji

W Europie, a właściwie na świecie, ma miejsce akcja przesiedlania setek tysięcy ludzi...

Sztuka wrażliwa moralnie

Dzisiaj będziemy mówić o tym, o czym wspominał Zbigniew Herbert, od którego trudno się uwolnić, bo jest tak czarującym pisarzem, a jednocześnie...

Polak z wyboru

Różne są drogi do polskości i od polskości...