Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Demokracja to dziwny ustrój...

Przedwiośnie z Chełmońskim

Zbliża się czas, który dla nas Polaków jest szczególnie bliski...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Mickiewicz – o Ducha Narodu

Mija 220 lat od urodzin Adama Mickiewicza...

Prawo czy ukaz?

Nie było i nie ma społeczności, która nie kierowałaby się jakimś prawem lub jakimiś prawami...

Ocalić narodowość polską!

Warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie o sens bycia narodem...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Więzień pałacu

Ostatnio cofnęliśmy się w przeszłość prawie 2500 tys. lat...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Bajki dla dorosłych

Powoli zbliża się zima, a w naszej tradycji zwłaszcza wtedy, kiedy nie było jeszcze telewizorów, w czas jesienno-zimowy, wieczory spędzano razem, w...

Nie mieszajmy cywilizacji

W Europie, a właściwie na świecie, ma miejsce akcja przesiedlania setek tysięcy ludzi...

Dlaczego suwerenność?

VIII rocznica tragedii smoleńskiej, to okazja do wzruszeń, do wspomnień, do modlitwy, manifestacji, ale także do refleksji...

Wybory i emigracja

Zbliżają się wybory prezydenckie. Ważna jest mobilizacja i aktywność wszystkich uprawnionych do głosowania...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Ojciec Woroniecki o wojnie

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

Wyznanie polityka

Ludzie są bardzo różni, tak jak i społeczności lub narody bywają różne...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

Niemowlak przed telewizorem

Telewizja to niezwykły wynalazek...

Ziemia Polska

Trwa okres kampanii prezydenckiej. Jest to okazja, aby sobie uświadomić, jak wielką i drogocenną wartoscią jest ojczyzna...

Zabić lub popsuć

Mijająca właśnie trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, to okazja by ponownie przemyśleć na czym polega istota systemów totalitarnych...

Powrót Sokratesa

We współczesnym świecie walka o władzę toczy się w tych sferach, które łatwo rozpoznać...

Mickiewicz z bliska

Mówiliśmy ostatnio o Adamie Mickiewiczu...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Czar Józefa Chełmońskiego

Przedwiośnie i wiosna to przepiękny czas...