Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Moskwa: mrzonki o bezkresnym panowaniu

Próbując zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się Polska, Europa i Świat, warto sięgać do myśli Polaków, którzy te sprawy dość dobrze rozumieli...

Czy to na pewno repatriacja?

Od pewnego czasu trwa swoista "wędrówka ludów"...

Ameryka w pułapce?

Od pewnego czasu uwaga świata skierowana jest na Amerykę...

Powroty do Platona

Są lektury do których wraca się często...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Przeciwko duchowej stagnacji

Temat jaki chciałem dzisiaj podjąć jest bardzo ważny, ale dość subtelny...

I znowu przedwiośnie

W niektórych rejonach Polski nastało przedwiośnie...

Dobrobyt to nie wszystko

Polityka, jak wiadomo, to roztropna troska o dobro wspólne...

Józef Brandt: rozsławianie Polski

Jest ciekawe, że Polska, nie tylko w okresie niepodległości, ale również w czasach zaborów, była atrakcyjna dla cudzoziemców...

Kompleksy czy walka o wolność?

Dlaczego Boże Narodzenie?

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Prorok Skarga

Rok 2012 jest rokiem Piotra Skargi. Mija czterechsetna rocznica jego śmierci...

Człowiek w pułapce immanencji

Nastał czas głębokiej zadumy. Czas który dla nas jako ludzi jest tym momentem, który uświadamia nam, że życie ludzie pojawia się i na tym świecie...

Ojciec Krąpiec: ocalić polskość!

Mija właśnie osiem lat od śmierci ojca profesora Krąpca...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Inspirujący Mickiewicz - lekcje z życia i pracy poety w Bibliotece Arsenału

Dziś trochę historii i literatury. Jest sytczeń albo luty roku 1853...

Łacina: polskie dziedzictwo

Trwają prace nad reformą edukacji...

Pandemia a Polonia

Pandemia zbiera co raz większe żniwo...

Wspomnienia Ewy Felińskiej

Jeśli lubimy czytać, a człowiek inteligentny wręcz przepada za czytaniem, to robimy to z różnych powodów...

Odzyskać Brandta

Czasami zastanawiamy się do czego może służyć sztuka, np. malarstwo?

Cieszę się, że zainteresowanie twórczością Cypriana Kamila Norwida jest tak żywe. Trzeba tylko wiedzieć, jak wydobyć piękno i mądrość...

Dlaczego kryzys uniwersytetu

Październik to miesiąc, w którym rozpoczyna się rok akademicki...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Emigracja zagrożeniem dla polszczyzny

Chciałem podjąć dzisiaj temat bardzo ważny, chociaż też temat, który budzi wiele kontrowersji. Chodzi mianowicie o emigrację...

Gender: walka trwa

Znakomity list biskupów polskich, ostrzegający przed zgubnymi skutkami ideologii gender, przynosi już zdrowe owoce...