Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Długa droga do Niepodległości

Obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości...

Dlaczego Boże Narodzenie?

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Zsyłka: sowiecki terror

Dziesiąty lutego, to data dla polskiej historii, polskiego narodu bardzo ważna...

Pamięć przodków

Czas Wszystkich Świętych i Zaduszek wprowadza nas w zadumę nad ludzkim losem, nad sensem ludzkiego życia, nad przeszłością i nad przyszłością...

Wielki Jubileusz

Wśród wielu wydarzeń, które czekają na nas, właśnie w tym roku, który się rozpoczął, jest jedno o wyjątkowym znaczeniu...

Gdzie leży złoty środek?

Życie człowieka nie jest łatwe...

Hanka Ordonówna i polskie sieroty

Mijający rok przyniósł wiele okrągłych rocznic. Jedna z nich to 70. rocznica ewakuacji polskich dzieci z Rosji Sowieckiej...

Kresy dla Polski

Od czasu do czasu warto skierować nasze myśli, ale także nasze serca w stronę Kresów...

Jak wykończyć społeczeństwo?

Podejmując jakiekolwiek działania, które mają na celu autentyczne dobro musimy mieć równocześnie świadomość, że są one narażone na niepowodzenie. I...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Wieszcz Krasiński

Czas wielkiego postu, to czas pewnej zadumy, refleksji, wiary, modlitwy, tego czego nam na co dzień coraz bardziej brakuje...

Walka o podstawowe zasady: Prawda, Dobro, Piękno

Już nastał nowy rok...

Każdy z nas

Pokolenie błogosławionego Jana Pawła II doskonale zna papieskie homilie...

Kto im przebaczy?

Napięcie zmagań o Polskę trwa bez ustanku. Tak było w czasie zaborów, tak było w okresie międzywojennym, za PRLu, tak jest i dziś...

Nauka w blasku miłości do polskiej ziemi

Zbliżają się wybory parlamentarne, bardzo ważne, które rozstrzygną w dużej mierze o przyszłości Polski...

Język piękny, choć trudny

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Rosyjski nihilizm

Wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie, napadniętej przez Rosję, budzą nieustanne, a nawet pogłębiające się przerażenie...

Co to jest sprawiedliwość?

Warto podjąć pewien temat, który leży u podstaw organizowania życia społecznego, a który związany jest z kategorią "sprawiedliwości"...

Ofiara czy bohater?

Zbigniew Herbert rzucił kiedyś w jednym z wywiadów ciekawą myśl na temat swojej postawy wobec systemu totalitarnego, w którym przychodziło mu żyć i...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Paderewski - od Podola do niepodległości

Wśród Ojców niepodległości, tej niepodległości, której setną rocznicę w tym roku obchodzimy, jednym z ważniejszych jest Ignacy Jan Paderewski...

Kultury trzeba się uczyć

Spróbujmy dzisiaj pofilozofować...

Starożytni o przyjaźni

Słyszymy często takie powiedzenie, że "człowiek jest istotą społeczną"...