Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Jednym z bardzo popularnych wyrażeń, jakie możemy przyczytać czy usłyszeć w życiu politycznym, jest tzw. państwo prawa...

Komentarze  

Dariusz
0 # Dariusz 2017-05-28 09:58
To chyba najistotniejszy problem życia pod prawem. Bardzo wyraźny w istotnych momentach procesowych np. apelacji gdzie nie można zaskarżać wyroków z powodu naruszenia moralności. Inna jest prawda procesowa a inna Prawda "prawdziwa". Po za ty co sędziowie metodycznie uszkodzeni edukacją pozbawioną metafizyki klasycznej (oczywiście nie wszyscy) mogą zrobić poza przeczytaniem przepisu czy orzeczenia SN.
Ostrzeżenie z Wenezueli

Patrząc na kierunek w jakim sterowane jest nasze państwo, możemy dojść do wniosku, że każdy dzień jest jak rok...

Boże Narodzenie: Dlaczego?

Już coraz bliżej Boże Narodzenie, Wigilia...

Dzieciństwo Conrada

Spróbujmy jeszcze kilka słów poświęcić tej wielkiej postaci jaką był Józef Konrad Korzeniowski...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Jak walczyć ze złem?

Żyjemy w czasach pandemii, a więc jakiegoś wielkiego zła...

Ziemia: nie tylko produkcja

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...

Krasiński o Mickiewiczu

Technika przyniosła nam wiele ułatwień...

Od ojcowizny do ojczyzny

Choć w ciągu najbliższych dni naszą uwagę skupiać będą wybory prezydenckie, to jednak musimy niezależnie od ich wyniku myśleć o naszej przyszłości...

Księża dla Polski

Jak bardzo środowiska antyklerykalne są wyobcowane z dziejów naszego narodu, o tym świadczy fakt zupełnej ignorancji dotyczącej obecności polskich...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Marsz po niepodległość

Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

Powrót łaciny

Papież Benedykt XVI ustanowił Akademię Języka Łacińskiego. Jest to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, nie tylko religijnym i kulturowym, ale również...

Duch prawdziwego uniwersytetu

Dziedzictwo Świętego Jana Pawła II jest przeolbrzymie...

W obronie ziemi i narodu

Niedawne protesty rolników, dotyczą przyszłości Polski, bo dotyczą przyszłości polskiej ziemi...

Św. Tomasz o Wielkanocy

Wielki Tydzień to okres o największym znaczeniu dla ludzkości...

Oblężenie będzie trwać

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Bajki dla dorosłych

Powoli zbliża się zima, a w naszej tradycji zwłaszcza wtedy, kiedy nie było jeszcze telewizorów, w czas jesienno-zimowy, wieczory spędzano razem, w...

Misja bł. Jana Pawła II

Obecny tydzień opromieniony jest w sposób szczególny blaskiem przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Pozwala to nam uświadomić sobie, że misja...

Haki - dawniej i dziś

Czasem zastanawiamy się, jaki jest mechanizm, który generuje elity kierownicze danego państwa...

I znowu przedwiośnie

W niektórych rejonach Polski nastało przedwiośnie...

Wielkanoc - sens Zmartwychwstania

Weszliśmy w okres Wielkiego Tygodnia...

Wirus: mały błąd na początku

Czasy przełomu wyrywają człowieka z utartego stylu życia i zmuszają do refleksji...

Unia Horodelska

Przed ponad sześciuset laty, król Polski Władysław Jagiełło, spotkał się w roku 1413 ze swym bratem Witoldem...