Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Dzisiaj wrócimy do tematu, który jest niezwykle aktualny. Jest to temat emigracji...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Dość przekleństw!

Temat jaki dziś chciałem poruszyć jest dość delikatny, drażliwy...

Rok nadziei

Nadszedł nowy rok. Oczywiście, pojęcie "nowego roku" ma charakter umowny...

Życzenia Noworoczne (05.01.2010)

Na Nowy Rok składamy sobie życzenia. Najczęściej mówimy o zdrowiu, o spełnieniu marzeń, o Boskiej opiece i Łasce...

Sens pracy rolnika

Wiosna to czas wzmożonej pracy rolnika...

Wędkarskie pytania

1. maja rozpoczął się sezon wędkarski...

Wspomnienia Ewy Felińskiej

Jeśli lubimy czytać, a człowiek inteligentny wręcz przepada za czytaniem, to robimy to z różnych powodów...

Zagrożone Orchard Lake

Przenieśmy się dzisiaj to Stanów Zjednoczonych...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

Dlaczego należy głosować?

Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne...

Powroty do Platona

Są lektury do których wraca się często...

Emigracja a naród

W okresie świąt myśl nasza i serca nasze zwracają się nie tylko ku najbliższej rodzinie, ale również ku wielkiej rodzinie rodzin, czyli całemu...

Religia i kultura

Świat Zachodni wydał wojnę religii przed ponad 200 laty...

Dlaczego religia?

Powszechnym i pierwotnym uczuciem, jakie zawsze towarzyszyło i towarzyszy człowiekowi jest lęk przed śmiercią...

Wracajmy do Herberta

Kiedy zastanawiamy się nad naszą sytuacją zarówno w Polsce, w Europie i na całym świecie, uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja dość trudna, a...

Słowo i liturgia

Wyjątkową rolę w kulturze, w tym również w religii, zwłaszcza w chrześcijaństwie, odgrywa słowo...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Język polski - nie tak szybko!

Jednym z najcenniejszysz skarbów ludzkiej kultury jest mowa...

Dialog, ale nie z każdym

Jednym ze słów, które często słyszymy, w mediach zwłaszcza i w polityce, jest słowo "dialog"...

Wybory i emigracja

Zbliżają się wybory prezydenckie. Ważna jest mobilizacja i aktywność wszystkich uprawnionych do głosowania...

Igrzysk i chleba

Rzymianie byli twórcami wielu prostych, a praktycznych zasad, które po dziś dzień wykorzystywane są w polityce...

Pocałunek ziemi - przesłanie z kresów

Jest taka prawidłowość, że człowiek z biegiem lat zaczyna tęsknić za przeszłością...

Obława Augustowska: ludobójstwo zapomniane

Historia Polski obfituje w wiele tajemnic. Tak zwane "białe plamy". Wśród nich na czoło wysuwa się Obława Augustowska.

Rolnik: gospodarz czy producent?

Zima to czas, kiedy rolnicy mają mniej pracy, a ziemia odpoczywa...

Hanka Ordonówna i polskie sieroty

Mijający rok przyniósł wiele okrągłych rocznic. Jedna z nich to 70. rocznica ewakuacji polskich dzieci z Rosji Sowieckiej...