Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Słowa, takie jak "miłość", "miłosierdzie", "przebaczenie", należą do stałego repertuaru homiletyki chrześcijańskiej...

Spóźniona wiosna

Przedłużająca się zima staje się coraz bardziej męcząca...

Co to jest sprawiedliwość?

Warto podjąć pewien temat, który leży u podstaw organizowania życia społecznego, a który związany jest z kategorią "sprawiedliwości"...

Wojtyła: potęga teatru

W większości biografii Karola Wojtyły św. Jana Pawła II, wiele miejsca poświęca się różnym szczegółom z jego życia...

Obława Augustowska: ludobójstwo zapomniane

Historia Polski obfituje w wiele tajemnic. Tak zwane "białe plamy". Wśród nich na czoło wysuwa się Obława Augustowska.

Marsz po niepodległość

Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

Bajeczna Malta

Już niedługo, bo 16 kwietnia przybędzie na Maltę Ojciec Święty Benedykt XVI...

Rosyjski

Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji...

Ewolucjonizm jak marksizm

W PRL-u w prawie każdej książce uznawanej za naukową musiał pojawić się, od czasu do czasu, zwrot odwołujący się do marksizmu...

Prymas Wyszyński o korzeniach swego Rodu

Zbliża się czas, kiedy będzie miała miejsce beatyfikacja prymasa Polski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego...

W pułapce prawa

Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi nikt już w całości nie panuje...

Jak walczyć ze złem?

Żyjemy w czasach pandemii, a więc jakiegoś wielkiego zła...

Wędkarskie pytania

1. maja rozpoczął się sezon wędkarski...

Wspomnienie ś.p. księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka

Minął już rok od odejścia do Pana księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka...

Ojciec Krąpiec o narodzie polskim

W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Unia Horodelska

Przed ponad sześciuset laty, król Polski Władysław Jagiełło, spotkał się w roku 1413 ze swym bratem Witoldem...

W pułapce sekularyzmu

Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a...

Arystokracja polska

Losy polskiej arystokracji postrzegane są potocznie w jak najciemniejszych barwach...

Polsko, podnieś się!

Nowowybrany papież Franciszek był od roku 1998 arcybiskupem Buenos Aires i równocześnie prymasem Argentyny...

Reforma nauki: kolejne pytania

Warto wrócic do tematu, który jest wyjątkowo ważny dla naszego społeczeństwa, nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Ten temat to reforma nauki...

Lekcja kaligrafii

Czasami można usłyszeć opinie, że najważniejsza jest idea lub intencja natomiast styl, forma, szczegóły, to wszystko jest drugorzędne lub wręcz...

Bajki dla dorosłych

Powoli zbliża się zima, a w naszej tradycji zwłaszcza wtedy, kiedy nie było jeszcze telewizorów, w czas jesienno-zimowy, wieczory spędzano razem, w...

Mickiewicz arcypolski

26 listopada 1855 roku zmarł Adam Bernard Mickiewicz...

O sporcie i muzyce

Kiedy starożytni Grecy zastanawiali się nad tym, jaką formę powinno przybrać wychowanie i kształcenie młodego człowieka, to zwracali uwagę na dwie...

Nadeszła wiosna

Nadeszła wiosna. Jest to czas szczególnie piękny, na który czekamy przez wiele miesięcy...