Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Nasz obraz Kościoła, katolików, czy katolicyzmu, bywa często formułowany przez środowiska, które nie tylko są obojętne wobec katolicyzmu, ale są nawet bardzo wrogie...

Wychowanie do odpowiedzialności

Jedną z naważniejszych cech, jaką człowiek powinien posiąść, jest odpowiedzialność...

Najpierw Ojczyzna

Ani człowiek, ani naród nie może być egoistą, a więc nie może myśleć tylko o sobie...

Jak walczyć ze złem?

Żyjemy w czasach pandemii, a więc jakiegoś wielkiego zła...

Niepodległość – nie na zawsze

Rok 2018 to rok jubileuszowy, kiedy chcemy uczcić to wielkie wydarzenie, jakie miało miejsce 100 lat temu, w roku 1918, kiedy Polska odzyskała...

Wykształcenie ale jakie?

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja...

Pułapki

Coraz częściej słyszymy o tak zwanej "mowie nienawiści"...

Mickiewicz arcypolski

26 listopada 1855 roku zmarł Adam Bernard Mickiewicz...

Odzyskać Polskę

Wpadła mi ostatnio w ręce książka pani Anny Pawełczyńskiej "O istocie tożsamości narodowej". Książka ta, pozwala na coraz dokładniejszą reknstrukcję...

Rosyjski nihilizm

Wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie, napadniętej przez Rosję, budzą nieustanne, a nawet pogłębiające się przerażenie...

Jedna ojczyzna: Polska!

Jak wiemy, jednym z najważniejszych wydarzeń, które nas czekają, są wybory parlamentarne...

Media: powrót globalnej wioski?

Marshall McLuhan jeden z pionierów, prekursorów badań nad mediami zauważył kiedyś, że pod wpływem mediów świat stał się globalną wioską...

O mądrość narodu

W każdych czasach, ale przede wszystkim w czasach trudnych, człowiek musi pamiętać, że jego powinnością jest bycie mądrym...

Krasiński o Mickiewiczu

Technika przyniosła nam wiele ułatwień...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Ojciec Krąpiec: mistrz

Mija sześć lat od dnia, gdy 8 maja 2008 roku, odszedł do Pana ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec...

In vitro - marksistowski język

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę, zarówno w kontaktach międzyludzkich, jak i w rozwoju samego człowieka, odgrywa język...

Pandemia a Polonia

Pandemia zbiera co raz większe żniwo...

Misja bł. Jana Pawła II

Obecny tydzień opromieniony jest w sposób szczególny blaskiem przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Pozwala to nam uświadomić sobie, że misja...

Polski Adwent

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Wybory i Polonia

Nasi Rodacy mieszkający poza granicami Polski nie są zbyt skorzy do brania udziału w wyborach w ojczyźnie swoich przodków...

Zagubiona Europa

Już niedługo obchodzić będziemy kolejną rocznicę podpisania traktatu rzymskiego...

Powrót Dżyngis-Chana

Demokracja Zachodnia coraz częściej sprowadza się przede wszystkim do procedur wyłaniania władzy lub ustanawiania prawa...

Z

Nie można żałować czasu, aby stawać się mądrzejszym...