Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Nasz obraz Kościoła, katolików, czy katolicyzmu, bywa często formułowany przez środowiska, które nie tylko są obojętne wobec katolicyzmu, ale są nawet bardzo wrogie...

Warto postudiować!

Ostatnio mówiliśmy o tym, że warto podjąć studia...

Piłsudski: o zagrożeniach ze Wschodu

Rok 2018 to rok odzyskania niepodległości przez Polskę...

Księża dla Polski

Jak bardzo środowiska antyklerykalne są wyobcowane z dziejów naszego narodu, o tym świadczy fakt zupełnej ignorancji dotyczącej obecności polskich...

Reforma nauki: kolejne pytania

Warto wrócic do tematu, który jest wyjątkowo ważny dla naszego społeczeństwa, nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Ten temat to reforma nauki...

Święta: być razem

Boże Narodzenie tak mocno wpisuje się w naszą tradycję, że trudno sobie wyobrazić rok bez Bożego Narodzenia...

Polski cmentarz w Smoleńsku

Zbliża się taki niezwykły okres, jak Święto Wszystkich Świętych i Zaduszki, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłch...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Gdy zbliża się wiosna

Powoli ale zbliża się wiosna...

Manifestacja w Chicago

Ciągle jesteśmy pod wrażeniem sobotniej manifestacji...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Krasińskiego misja Polski

11 listopada to wielka data i wielki symbol w dziejach Polski...

Studia czy emigracja?

Maj to miesiąc matur. Juz maj się kończy, ale w tym miesiącu, po zdanych maturach młodzi ludzie zastanawiają się, co dalej robić ze sobą, ze swoim...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Jaka edukacja elit?

Wiele mówi się o reformie edukacji, która rzeczywiście jest potrzebna...

Blask polskiej kultury

Wiele mówi się dzisiaj o wolności...

Rok nadziei

Nadszedł nowy rok. Oczywiście, pojęcie "nowego roku" ma charakter umowny...

Igrzysk i chleba

Rzymianie byli twórcami wielu prostych, a praktycznych zasad, które po dziś dzień wykorzystywane są w polityce...

My i Rzym

Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec był zarówno wielkim humanistą, jak i wielkim Polakiem...

Odzyskać Brandta

Czasami zastanawiamy się do czego może służyć sztuka, np. malarstwo?

Marnotrawienie elit

Wkrótce opadną wyborcze emocje, a kolorowe od plakatów ulice znów zrobią się szare...

10.02.1940: depolonizacja Kresów

Zbliża się kolejna rocznica wywózki Polaków z Kresów...

Dwaj siewcy

Jest taki obraz Van Gogha pod tytułem "Siewca"...

Cywilizacja bez religii?

Walka z krzyżem trwa. Ostatnio dotknęła ona Francję...

Arystoteles: twórca intelektualnej kultury świata

Świat obiegła niedawno wiadomość o odkryciu grobu Arystotelesa...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 2)

Obchodzimy wielki jubileusz Chrztu Polski...