Felieton "Myśląc Ojczyzna"
Pandemia zbiera co raz większe żniwo...

Kompleksy czy walka o wolność?

Referendum

Warszawskie referendum w sprawie odwołanie dotychczasowej prezydent Warszawy ukazuje coś, czego wielu naszych rodaków może do końca nie rozumieć...

O powrót logiki i retoryki do szkół

Kultura logiczna i kultura werbalna, to dwa filary kultury Zachodniej...

Marnotrawienie elit

Wkrótce opadną wyborcze emocje, a kolorowe od plakatów ulice znów zrobią się szare...

Kryzys amerykańskich szkół publicznych

Nie tylko Unia Europejska, ale również Stany Zjednoczone są wielkim placem budowy...

Od wielkoduszności do wolności

W Piśmie Świętym są pewne sformułowania, z którymi jesteśmy oswojeni, ale nad którymi nie zawsze potrafimy się zatrzymać by je zgłębić...

Poloneza czas zacząć...

3 maja to symbol wielki dla naszego narodu i dla naszego państwa...

Nieprzedawnione reparacje

Spróbujmy jeszcze poruszyć temat, tak bardzo ważny dla nas, temat reparacji ze strony przede wszystkim Niemców...

Ofiara czy bohater?

Zbigniew Herbert rzucił kiedyś w jednym z wywiadów ciekawą myśl na temat swojej postawy wobec systemu totalitarnego, w którym przychodziło mu żyć i...

PRL a nauka dziś

Oddech PRLu jest ciągle żywy. Nie tylko w polityce, mediach czy biznesie, ale również w nauce...

Człowiek w pułapce immanencji

Nastał czas głębokiej zadumy. Czas który dla nas jako ludzi jest tym momentem, który uświadamia nam, że życie ludzie pojawia się i na tym świecie...

Św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i bohater

W tym tygodniu czcimy pamięć jednego z najważniejszych świętych...

Życzenia Noworoczne (05.01.2010)

Na Nowy Rok składamy sobie życzenia. Najczęściej mówimy o zdrowiu, o spełnieniu marzeń, o Boskiej opiece i Łasce...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Władza contra młodzież

Coraz większy udział ludzi młodych w uroczystościach patriotycznych raduje nasze serca...

Karol Wojtyła: pytanie o człowieka

Dramatem naszej współczesnej zachodniej cywilizacji jest to, że swój cel, swój sens, upatruje tylko w tym, co użyteczne, co się może do czegoś...

Młodzież wobec idei suwerenności

Zbliża się do końca stary rok, nadchodzi nowy rok. A choć to są datowania umowne, to jednak zgodnie z tradycją pożegnamy stary rok i przywitamy nowy...

Studia w Polsce dla Polonii

Przebywając na ziemi amerykańskiej dostrzec można bardzo ciekawe zjawisko...

Malta ostrzega!

Rozpoczął się już nowy rok...

Upadek tyrana

Choć w świecie wiele się zmienia, to jednak nie wszystko co podlega zmianom, musi koniecznie zmieniać się na lepsze...

Głośniej o TV Trwam

Gdy w piątek 25. maja Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę złożoną przez Fundację Lux Veritatis w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam...

Prymas Tysiąclecia jako mąż kultury

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Odzyskać Polskę

Wpadła mi ostatnio w ręce książka pani Anny Pawełczyńskiej "O istocie tożsamości narodowej". Książka ta, pozwala na coraz dokładniejszą reknstrukcję...

Św. Tomasz o Wielkanocy

Wielki Tydzień to okres o największym znaczeniu dla ludzkości...

Zsyłka: sowiecki terror

Dziesiąty lutego, to data dla polskiej historii, polskiego narodu bardzo ważna...