Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Próbując zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się Polska, Europa i Świat, warto sięgać do myśli Polaków, którzy te sprawy dość dobrze rozumieli...

Św. Urszula dla Polski

W tradycji polskiej świętość często wiązała się z głębokim patriotyzmem...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Starożytni o przyjaźni

Słyszymy często takie powiedzenie, że "człowiek jest istotą społeczną"...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Gdy zabraknie religii

Wyobraźmy sobie, że nasze życie społeczne pozbawione jest religii i Kościoła katolickiego...

Język polski - nie tak szybko!

Jednym z najcenniejszysz skarbów ludzkiej kultury jest mowa...

Na Święta i Nowy Rok

Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam zatrzymać bieg codziennych spraw, by skupić się nad tym, co dla człowieka jest najważniejsze....

Minęła druga rocznica...

Mija druga rocznica tragedii smoleńskiej...

Kompleksy czy walka o wolność?

Gdy zbliża się wiosna

Powoli ale zbliża się wiosna...

Przeciwko duchowej stagnacji

Temat jaki chciałem dzisiaj podjąć jest bardzo ważny, ale dość subtelny...

Powrót Dżyngis-Chana

Demokracja Zachodnia coraz częściej sprowadza się przede wszystkim do procedur wyłaniania władzy lub ustanawiania prawa...

Odzyskiwanie patriotyzmu

Od pewnego czasu żyjemy w dość podniosłej atmosferze patriotycznej...

Powrót Sokratesa

We współczesnym świecie walka o władzę toczy się w tych sferach, które łatwo rozpoznać...

Rozwód to rozpad rodziny

Naród składa się z rodzin, a podstawa rodziny i narodu to małżeństwo nierozerwalne...

Dwaj siewcy

Jest taki obraz Van Gogha pod tytułem "Siewca"...

Pamięć przodków

Czas Wszystkich Świętych i Zaduszek wprowadza nas w zadumę nad ludzkim losem, nad sensem ludzkiego życia, nad przeszłością i nad przyszłością...

Kultury trzeba się uczyć

Spróbujmy dzisiaj pofilozofować...

Strażnicy antypolonizmu

Walka z polskością to długa historia. Tę walkę prowadzili zaborcy. Tą walką trudnili się okupanci...

Zima i teatr

Pogoda jest zmienna. Zima nadchodzi i odchodzi, a choć wielu z nas woli wiosnę niż zimę, to jednak ten przełom pór roku ma swój urok...

Powrót pamięci

Rozwój nauki i techniki nie oznacza automatycznego postępu w każdej dziedzinie naszego życia...

Zemsta na elitach

Jednym z ważniejszych problemów przed jakimi ciągle stoimy, jest problem odzyskania, odbudowania polskich elit...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

Tragizm pierwszej wojny

Żyjemy w trudnych czasach. Oczywiście. Czasy nigdy nie były łatwe dla człowieka, czy dla ludzkości...