Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Luty to miesiąc w którym, w roku 1812, urodził się Zygmunt Krasiński...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

10 lutego 1940 Wielka wywózka Polaków

10 lutego, to kolejna już, bo 76 rocznica Wywózki Polaków z Kresów Wschodnich...

Polskość Conrada

Warto wracać, od czasu do czasu, do najpiękniejszych wzorców naszej kultury polskiej...

Promieniowanie arcydzieł

W kulturze wielkich narodów są arcydzieła, które pełnią rolę zworników...

Dlaczego suwerenność?

VIII rocznica tragedii smoleńskiej, to okazja do wzruszeń, do wspomnień, do modlitwy, manifestacji, ale także do refleksji...

Wspólna sprawa

Czasem może się nam wydawać, że przeszłość jest taką "kulą u nogi", która przeszkadza w budowaniu przyszłości...

Odzyskać Brandta

Czasami zastanawiamy się do czego może służyć sztuka, np. malarstwo?

Przedwiośnie z Chełmońskim

Zbliża się czas, który dla nas Polaków jest szczególnie bliski...

O prawie do życia

Jednym z bardzo ważnych tematów, jakie poruszane są w przestrzeni życia publicznego, jest zagadnienie prawa człowieka do życia...

Blask polskiej kultury

Wiele mówi się dzisiaj o wolności...

Pandemia: etyka nadal obowiązuje

Już od pewnego czasu żyjemy w obliczu pandemii...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Wielki Jubileusz Radia Maryja

Zbliża się wielki Jubileusz, Jubileusz powstania Radia Maryja...

Inna Polska

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Powrót pamięci

Rozwój nauki i techniki nie oznacza automatycznego postępu w każdej dziedzinie naszego życia...

Moralne wyzwania dla Polski

Zostańmy może przy twórczości Zygmunta Krasińskiego, bo to postać nietuzinkowa...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Nadzieja dla Polski

Stary rok powoli dobiega końca...

Przyziemne strony reformy edukacji

W Polsce trwają prace nad reformą edukacji...

Odrobina mądrości

Gdybyśmy chcieli scharakteryzować świat i czas w jakim żyjemy, to moglibyśmy powiedzieć, że informacji coraz więcej, ale mądrości coraz mniej...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Czy warto postudiować?

Chciałem dzisiaj podjąć temat dość ważny...

Przeciwko duchowej stagnacji

Temat jaki chciałem dzisiaj podjąć jest bardzo ważny, ale dość subtelny...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...