Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Polityka, jak wiadomo, to roztropna troska o dobro wspólne...

Misja bł. Jana Pawła II

Obecny tydzień opromieniony jest w sposób szczególny blaskiem przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Pozwala to nam uświadomić sobie, że misja...

Propaganda kryzysu

Jednym z najczęściej używanych ostatnio słów, jest słowo "kryzys"...

Klejnot polskości

Chociaż na gruzach carskiej Rosji miało powstać dzięki rewolucji zupełnie nowe państwo, to jednak szybko okazało się, że w miejsce "Białego caratu",...

Wojtyła - myśliciel

Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas przede wszystkim wielkim kapłanem i świętym...

O sporcie i muzyce

Kiedy starożytni Grecy zastanawiali się nad tym, jaką formę powinno przybrać wychowanie i kształcenie młodego człowieka, to zwracali uwagę na dwie...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

Polityka i naród

Wybory prezydenckie nie skończyły się całkowitym sukcesem żadnego z kandydatów...

Ojciec profesor Krąpiec: rodem spod Zbaraża

8. maja mija X rocznica odejścia do Pana ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

10 lutego 1940 Wielka wywózka Polaków

10 lutego, to kolejna już, bo 76 rocznica Wywózki Polaków z Kresów Wschodnich...

Religia i kultura

Świat Zachodni wydał wojnę religii przed ponad 200 laty...

Ocalić uczelnie

Młodzi ludzie, którzy zdali maturę, stoją przed kolejnym przełomem i wyzwaniem w swoim zyciu...

Inna Polska

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Skąd brać studentów?

Powoli zbliża się koniec roku akademickiego...

Nadzieja dla Polski

Stary rok powoli dobiega końca...

Pułapka nienawiści

Słowa, takie jak "miłość", "miłosierdzie", "przebaczenie", należą do stałego repertuaru homiletyki chrześcijańskiej...

Zagłada Soplicowa

W kulturze narodowej są miejsca i słowa, które na trwałe weszły do naszej pamięci, do naszej świadomości...

Władza contra młodzież

Coraz większy udział ludzi młodych w uroczystościach patriotycznych raduje nasze serca...

Starożytni o przyjaźni

Słyszymy często takie powiedzenie, że "człowiek jest istotą społeczną"...

Europa: czy to jeszcze Zachód?

Jeszcze do niedawna wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, do Londynu, do Rzymu, do Madrytu, do Paryża, to był wielki powód do dumy, tak wielki, że...

Życzenia Noworoczne (05.01.2010)

Na Nowy Rok składamy sobie życzenia. Najczęściej mówimy o zdrowiu, o spełnieniu marzeń, o Boskiej opiece i Łasce...

Zagrożenie fundamentalizmem

Tak wiele się dzieje, że niektóre z bardzo ważnych wydarzeń przemijają, chociaż pownny z nami zostać...

Siła mediów

Dzisiaj chciałem poruszyć temat dotyczący techniki...

Zagrożone Orchard Lake

Przenieśmy się dzisiaj to Stanów Zjednoczonych...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...