Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Polityka, jak wiadomo, to roztropna troska o dobro wspólne...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Św. Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński niedawno kanonizowany arcybiskup Warszawy Prymas Polski należał do tego środowiska, które systematycznie i z...

Przedwiośnie polskie

Polskie przedwiośnie, długie, zimne ale niesie w sobie jakąś niezwykłą nadzieję...

Wychowanie dawniej i dziś

Wiemy dobrze, że człowiek przychodzi na ten świat bezbronny i nieuformowany...

Arystokracja polska

Losy polskiej arystokracji postrzegane są potocznie w jak najciemniejszych barwach...

Polak z wyboru

Różne są drogi do polskości i od polskości...

Ojciec Krąpiec o narodzie polskim

W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Uważajmy na ekranizację arcydzieł

Dzisiaj podejmiemy temat dość delikatny ale ważny. Mianowicie, chodzi o ekranizację wielkich powieści...

Walka o podstawowe zasady: Prawda, Dobro, Piękno

Już nastał nowy rok...

Każdy z nas

Pokolenie błogosławionego Jana Pawła II doskonale zna papieskie homilie...

Obława Augustowska: ludobójstwo zapomniane

Historia Polski obfituje w wiele tajemnic. Tak zwane "białe plamy". Wśród nich na czoło wysuwa się Obława Augustowska.

Emigracja i ojczyzna

Od czasu do czasu media podają zatrważające dane na temat liczby polskich emigrantów...

Rocznica Powstania Styczniowego

Wkrótce minie kolejna rocznica wybuchu Powstania Styczniowego...

Czy warto emigrować? głos studentów

Pytanie, które ciągle do nas wraca, to pytanie o to, czy warto emigrować?

Powrót Sokratesa

We współczesnym świecie walka o władzę toczy się w tych sferach, które łatwo rozpoznać...

Wybory i emigracja

Zbliżają się wybory prezydenckie. Ważna jest mobilizacja i aktywność wszystkich uprawnionych do głosowania...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

Paderewski - od Podola do niepodległości

Wśród Ojców niepodległości, tej niepodległości, której setną rocznicę w tym roku obchodzimy, jednym z ważniejszych jest Ignacy Jan Paderewski...

Zabić lub popsuć

Mijająca właśnie trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, to okazja by ponownie przemyśleć na czym polega istota systemów totalitarnych...

Księża dla Polski

Jak bardzo środowiska antyklerykalne są wyobcowane z dziejów naszego narodu, o tym świadczy fakt zupełnej ignorancji dotyczącej obecności polskich...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

Studia w Polsce dla Polonii

Przebywając na ziemi amerykańskiej dostrzec można bardzo ciekawe zjawisko...

Referendum

Warszawskie referendum w sprawie odwołanie dotychczasowej prezydent Warszawy ukazuje coś, czego wielu naszych rodaków może do końca nie rozumieć...

Powrót Ślimaka

Wśród wielu arcydzieł polskiej literatury, dla których nie ma miejsca w kanonie lektur szkolnych, jest "Placówka" Bolesława Prusa...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...