Felieton "Myśląc Ojczyzna"
Każdy człowiek, jako człowiek myśli...

Komentarze  

evelin
0 # evelin 2013-06-26 16:57
bardzo madry i pouczający felieton.
Władza contra młodzież

Coraz większy udział ludzi młodych w uroczystościach patriotycznych raduje nasze serca...

PRL a nauka dziś

Oddech PRLu jest ciągle żywy. Nie tylko w polityce, mediach czy biznesie, ale również w nauce...

Mickiewicz – o Ducha Narodu

Mija 220 lat od urodzin Adama Mickiewicza...

Mickiewicz z bliska

Mówiliśmy ostatnio o Adamie Mickiewiczu...

Propaganda kryzysu

Jednym z najczęściej używanych ostatnio słów, jest słowo "kryzys"...

Błędy językowe najczęściej spotykane

Język polski jest naszym wielkim dobrem narodowym...

Duch prawdziwego uniwersytetu

Dziedzictwo Świętego Jana Pawła II jest przeolbrzymie...

Pułapka nienawiści

Słowa, takie jak "miłość", "miłosierdzie", "przebaczenie", należą do stałego repertuaru homiletyki chrześcijańskiej...

Deportacja czy zesłanie?

W obecnym roku obchodzimy 80-tą rocznicę deportacji Polaków z kresów...

Nadeszło przedwiośnie

Mimo że, gdzie niegdzie, spadnie jeszcze śnieg, że czasem, zwłaszcza nocą, temperatura jest poniżej zera, to wiemy, że rozpoczyna się w Polsce,...

Zagrożone Orchard Lake

Przenieśmy się dzisiaj to Stanów Zjednoczonych...

Uczelnia ma istnieć!

Temat jakim warto nadal się zajmować, to kształcenie zwłaszcza na poziomie wyższym...

Zagłada Soplicowa

W kulturze narodowej są miejsca i słowa, które na trwałe weszły do naszej pamięci, do naszej świadomości...

Dialog, ale nie z każdym

Jednym ze słów, które często słyszymy, w mediach zwłaszcza i w polityce, jest słowo "dialog"...

Sienkiewicz wśród piramid

Zima to czas, w którym można zanurzyć się w ciekawe lektury...

Wyznanie polityka

Ludzie są bardzo różni, tak jak i społeczności lub narody bywają różne...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Rząd odpowiada za analfabetyzm

Ogłoszone niedawno przez Bibliotekę Narodową dane dotyczącze stanu czytelnictwa w Polsce są porażające...

Czy warto emigrować? głos studentów

Pytanie, które ciągle do nas wraca, to pytanie o to, czy warto emigrować?

Polityczne

Język mediów i polityki to swoisty język, który chodzi własnymi drogami...

Studia - czas Seniorów

Zastanówmy się jeszcze nad sytuacją polskiego szkolnictwa wyższego...

Prorok Skarga

Rok 2012 jest rokiem Piotra Skargi. Mija czterechsetna rocznica jego śmierci...

My i Rzym

Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec był zarówno wielkim humanistą, jak i wielkim Polakiem...

O mądrość narodu

W każdych czasach, ale przede wszystkim w czasach trudnych, człowiek musi pamiętać, że jego powinnością jest bycie mądrym...

Krasiński o Mickiewiczu

Technika przyniosła nam wiele ułatwień...