Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Oddech PRLu jest ciągle żywy. Nie tylko w polityce, mediach czy biznesie, ale również w nauce...

Gdy zabraknie religii

Wyobraźmy sobie, że nasze życie społeczne pozbawione jest religii i Kościoła katolickiego...

Moskwa: mrzonki o bezkresnym panowaniu

Próbując zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się Polska, Europa i Świat, warto sięgać do myśli Polaków, którzy te sprawy dość dobrze rozumieli...

Pandemia: czas próby

Od kilkunastu dni stajemy przed wielką próbą...

Straszna cena wywózek

Wkrótce minie kolejna rocznica, bardzo bolesna dla nas, rocznica wywózki Polaków na Sybierię do Kazachstanu...

Mickiewicz – o Ducha Narodu

Mija 220 lat od urodzin Adama Mickiewicza...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Obława Augustowska: ludobójstwo zapomniane

Historia Polski obfituje w wiele tajemnic. Tak zwane "białe plamy". Wśród nich na czoło wysuwa się Obława Augustowska.

Sens studiowania

Witam po długich wakacjach. A wiadomo, że po wakacjach przychodzi czas pracy dla środowisk akademickich...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

Czar Józefa Chełmońskiego

Przedwiośnie i wiosna to przepiękny czas...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

Ojciec Krąpiec o narodzie polskim

W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Kompleksy czy walka o wolność?

Bł. Ks. Michał Sopoćko – sens cierpienia

Warto wracać do myśli pewnego przesłania, jakie pozostawiają nam ludzie nie tylko wybitni, ale pełni uduchowienia...

Krasiński o Mickiewiczu

Technika przyniosła nam wiele ułatwień...

Prawo bez moralności?

Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Do nas z Filipin

Niedawna kanonizacja Jana Pawła II znalazła nadzwyczajny odzew w Polsce i na całym świecie...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

Stary dom

Świat wokół nas się zmienia. A najbardziej widocznym tego znakiem jest architektura...

Ojciec Krąpiec: ocalić polskość!

Mija właśnie osiem lat od śmierci ojca profesora Krąpca...

Dlaczego kłamią bezczelnie?

Życie publiczne w naszym kraju obfituje w szereg sporów o charakterze politycznym, ideologicznym, czy światopoglądowym...

W obronie ziemi i narodu

Niedawne protesty rolników, dotyczą przyszłości Polski, bo dotyczą przyszłości polskiej ziemi...

Sienkiewicz wśród piramid

Zima to czas, w którym można zanurzyć się w ciekawe lektury...