Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Każdy z nas ma poczucie niedosytu, że lato trwa tak krótko. Oto wielkimi  krokami wkracza jesień...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

Igrzysk i chleba

Rzymianie byli twórcami wielu prostych, a praktycznych zasad, które po dziś dzień wykorzystywane są w polityce...

Cywilizacja bez religii?

Walka z krzyżem trwa. Ostatnio dotknęła ona Francję...

Dworek - enklawa polskości

Dworek w Żelazowej Woli, to chyba najsłynniejszy polski dworek znany i rozpoznawany nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie...

Straszna cena wywózek

Wkrótce minie kolejna rocznica, bardzo bolesna dla nas, rocznica wywózki Polaków na Sybierię do Kazachstanu...

Powyborcze refleksje 2015

Zakończyły się wybory parlamentarne...

Terror a terroryzm

Żyjemy ciągle pod wrażeniem tego, co stało się we Francji, zwłaszcza w Paryżu...

10.02.1940: depolonizacja Kresów

Zbliża się kolejna rocznica wywózki Polaków z Kresów...

Ocalić uczelnie

Młodzi ludzie, którzy zdali maturę, stoją przed kolejnym przełomem i wyzwaniem w swoim zyciu...

Kresy dla Polski

Od czasu do czasu warto skierować nasze myśli, ale także nasze serca w stronę Kresów...

Zagubiona Europa

Już niedługo obchodzić będziemy kolejną rocznicę podpisania traktatu rzymskiego...

Dlaczego suwerenność?

VIII rocznica tragedii smoleńskiej, to okazja do wzruszeń, do wspomnień, do modlitwy, manifestacji, ale także do refleksji...

Kryzys czy walka?

Wiele mówi się i pisze o kryzysie. Nie jest to jednak żadna nowość...

Ułani polscy

Gdy myślimy o odzyskaniu niepodległości, to pojawia się przed nami ktoś, kogo rozpoznamy na każdym obrazie i na każdym zdjęciu...

Odzyskiwanie patriotyzmu

Od pewnego czasu żyjemy w dość podniosłej atmosferze patriotycznej...

Mistrz Ojciec Krąpiec

8. maja przed czterema laty zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec...

Lekcja kaligrafii

Czasami można usłyszeć opinie, że najważniejsza jest idea lub intencja natomiast styl, forma, szczegóły, to wszystko jest drugorzędne lub wręcz...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

Inna Polska

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Polski Adwent

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Gender: walka trwa

Znakomity list biskupów polskich, ostrzegający przed zgubnymi skutkami ideologii gender, przynosi już zdrowe owoce...

Wyznanie polityka

Ludzie są bardzo różni, tak jak i społeczności lub narody bywają różne...

Opatrzność czuwa nad Polską

Choć z różnych stron docierają do nas złe wieści, bo na naszych oczach podejmowane są ciągle kolejne próby zaprzepaszczenia naszego wielkiego...

Seneka o boskich źródłach kultury

Porozmawiajmy dzisiaj o kulturze...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...