Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Zbliżają się wybory prezydenckie...

Upadek tyrana

Choć w świecie wiele się zmienia, to jednak nie wszystko co podlega zmianom, musi koniecznie zmieniać się na lepsze...

Polityczne

Język mediów i polityki to swoisty język, który chodzi własnymi drogami...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

Młodzież wobec idei suwerenności

Zbliża się do końca stary rok, nadchodzi nowy rok. A choć to są datowania umowne, to jednak zgodnie z tradycją pożegnamy stary rok i przywitamy nowy...

Wykształcenie ale jakie?

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja...

Zagubiona Europa

Już niedługo obchodzić będziemy kolejną rocznicę podpisania traktatu rzymskiego...

Ojciec Woroniecki o wojnie

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

Jałowiecki – zasady i obowiązki

Różne mogą być powody zanurzania się w przeszłość. Dla jednych to okazja do wzruszeń, dla innych ucieczka od aktualnej rzeczywistości, dla jeszcze...

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

Homo intelligens

Każdy człowiek, jako człowiek myśli...

Polsko, podnieś się!

Nowowybrany papież Franciszek był od roku 1998 arcybiskupem Buenos Aires i równocześnie prymasem Argentyny...

Nieprzedawnione reparacje

Spróbujmy jeszcze poruszyć temat, tak bardzo ważny dla nas, temat reparacji ze strony przede wszystkim Niemców...

Urszulanki z Windsoru

Jednym z trudniejszych a zarazem wielkich zadań jakie stoją przed Polakami, którzy mieszkają na emigracji jest zachowanie polskości...

Ocalić narodowość polską!

Warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie o sens bycia narodem...

Powyborcze refleksje 2015

Zakończyły się wybory parlamentarne...

Terror a terroryzm

Żyjemy ciągle pod wrażeniem tego, co stało się we Francji, zwłaszcza w Paryżu...

Ewolucjonizm jak marksizm

W PRL-u w prawie każdej książce uznawanej za naukową musiał pojawić się, od czasu do czasu, zwrot odwołujący się do marksizmu...

Kresy dla Polski

Od czasu do czasu warto skierować nasze myśli, ale także nasze serca w stronę Kresów...

Mickiewicz: fragment wielkiego koncertu

Trzeci Maja. Trudno tego święta nie rozpocząć od cudownych strof koncertu Jankiela...

O powrót logiki i retoryki do szkół

Kultura logiczna i kultura werbalna, to dwa filary kultury Zachodniej...

Moralność a prawo

Jednym z bardzo popularnych wyrażeń, jakie możemy przyczytać czy usłyszeć w życiu politycznym, jest tzw. państwo prawa...

Więzień pałacu

Ostatnio cofnęliśmy się w przeszłość prawie 2500 tys. lat...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

W rocznicę Radia Maryja

W tym tygodniu rozpoczynamy obchody 24 rocznicy zaistnienia Radia Maryja...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...