Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Jest ciekawe, że Polska, nie tylko w okresie niepodległości, ale również w czasach zaborów, była atrakcyjna dla cudzoziemców...

 

Rząd odpowiada za analfabetyzm

Ogłoszone niedawno przez Bibliotekę Narodową dane dotyczącze stanu czytelnictwa w Polsce są porażające...

Deportacja czy zesłanie?

W obecnym roku obchodzimy 80-tą rocznicę deportacji Polaków z kresów...

Wywczasy i polityka

Mimo, że do kalendrzowego lata daleko, to letnia pogoda wyzwala w nas pragnienie odpoczynku...

Św. Tomasz o Wielkanocy

Wielki Tydzień to okres o największym znaczeniu dla ludzkości...

Trudna tradycja

Temat jaki chciałem podjąć dotyczy czegoś, na czym nam jako Polakom powinno szczególnie zależeć...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Rok nadziei

Nadszedł nowy rok. Oczywiście, pojęcie "nowego roku" ma charakter umowny...

Dobijanie polskiej nauki

Forsowanie reformy nauki mimo tak zdecydowanego protestu środowisk akademickich pokazuje, że dialog społeczny jest dla rządzących tylko pozorem...

Potrzeba męstwa

Dziwne rzeczy dzieją się w naszym kraju i z naszym krajem...

Pandemia: czas próby

Od kilkunastu dni stajemy przed wielką próbą...

Wojtyła - myśliciel

Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas przede wszystkim wielkim kapłanem i świętym...

Lewica chce rozkołysać emocje i pobudzić najniższe instynkty; Człowiek dla niej to zwierzę

To, co dzieje się dziś, to nie tylko ekscesy, to dalekosiężna strategia, plan...

Polak z wyboru

Różne są drogi do polskości i od polskości...

Język piękny, choć trudny

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Nie mieszajmy cywilizacji

W Europie, a właściwie na świecie, ma miejsce akcja przesiedlania setek tysięcy ludzi...

Obronić rodzinę - całą!

Na naszych oczach rozgrywa się walka z rodziną...

Prawo bez moralności?

Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Siła mediów

Dzisiaj chciałem poruszyć temat dotyczący techniki...

Ojciec Krąpiec o narodzie polskim

W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Zagrożone Orchard Lake

Przenieśmy się dzisiaj to Stanów Zjednoczonych...

Legalny wymiar reparacji

Tematem który wraca, i który powinien ciągle wracać, jest temat tak zwanych reparacji...

Przyjdzie zwycięstwo

Gdy dziś coraz mocniej odczuwamy zaciskającą się wokół nas pętlę to nie tylko należy protestować, ale również należy mądrzeć...

Łacina: polskie dziedzictwo

Trwają prace nad reformą edukacji...