Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Początek roku akademickiego. Jest to moment szalenie ważny w życiu człowieka, zwłaszcza tego, który postanowił studiować...

Inspirujący Mickiewicz - lekcje z życia i pracy poety w Bibliotece Arsenału

Dziś trochę historii i literatury. Jest sytczeń albo luty roku 1853...

Film wobec prawdy

Wśród wielu małych i wielkich wynalazków końca dziewiętnastego wieku wyjątkową karierę zrobił film...

Moralność a prawo

Jednym z bardzo popularnych wyrażeń, jakie możemy przyczytać czy usłyszeć w życiu politycznym, jest tzw. państwo prawa...

Powrót Kulturkampfu?

Minęła druga rocznica...

Mija druga rocznica tragedii smoleńskiej...

Pocałunek ziemi - przesłanie z kresów

Jest taka prawidłowość, że człowiek z biegiem lat zaczyna tęsknić za przeszłością...

Blaski i cienie emigracji

Temat jaki dziś chciałem podjąć i zwrócić się do Państwa również z pytaniem, co na ten temat sądzicie, to jest kwestia emigracji...

Słowo i liturgia

Wyjątkową rolę w kulturze, w tym również w religii, zwłaszcza w chrześcijaństwie, odgrywa słowo...

Gender: walka trwa

Znakomity list biskupów polskich, ostrzegający przed zgubnymi skutkami ideologii gender, przynosi już zdrowe owoce...

Obława Augustowska - sowiecka zbrodnia

W ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" święty Jan Paweł II tak zaczyna: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Św. Urszula dla Polski

W tradycji polskiej świętość często wiązała się z głębokim patriotyzmem...

Cel Uniwersytetu: Papież czy Minister?

Większość z nas uważa, że uniwersytet i szkoła wyższa to takie miejsce, gdzie naukowcy jako ludzie pokorni ale i inteligentni szukają prawdy...

Dlaczego kryzys uniwersytetu

Październik to miesiąc, w którym rozpoczyna się rok akademicki...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Ziemia: nie tylko produkcja

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...

Konstytucja: na ratunek Ojczyźnie

Początek maja to czas kiedy pamięć nasza wraca do wielkiego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja...

Ojciec Woroniecki o wojnie

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Kryzys czy walka?

Wiele mówi się i pisze o kryzysie. Nie jest to jednak żadna nowość...

Ocalić narodowość polską!

Warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie o sens bycia narodem...

Vivat Academia!

Początek roku akademickiego. Jest to moment szalenie ważny w życiu człowieka, zwłaszcza tego, który postanowił studiować...

Ziemiańskie ideały

Ziemia polska, zwłaszcza o tej porze roku, wygląda bardzo pięknie...

Dlaczego 12 milionów nie głosowało?

Wybory mamy już za sobą. Trwają różne dyskusje, spekulacje, spory, prognozy..