Felieton "Myśląc Ojczyzna"
Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...

Rodzice Józefa Konrada

Minęła właśnie 160-ta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego...

Pułapki życia wygodnego

Nadeszło lato, a więc wakacje, wypoczynek...

Mistrz Ojciec Krąpiec

8. maja przed czterema laty zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec...

Arcydzieła i arcymistrzowie

W każdym narodzie najważniejsza i najbardziej subtelna praca, ale również i walka toczy się o tożsamość...

Wyzwanie dla uniwersytetu

Entuzjazm jaki narasta w związku ze zbliżającą się kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, powinien być okazją nie tylko do modlitwy, ale również...

Seneka o boskich źródłach kultury

Porozmawiajmy dzisiaj o kulturze...

Patron jedności - Jan z Dukli

Dzisiaj chciałem powiedziec kilka słów na temat niezwykłej postaci, jaką był św. Jan z Dukli...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Upadek tyrana

Choć w świecie wiele się zmienia, to jednak nie wszystko co podlega zmianom, musi koniecznie zmieniać się na lepsze...

Igrzysk i chleba

Rzymianie byli twórcami wielu prostych, a praktycznych zasad, które po dziś dzień wykorzystywane są w polityce...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Jak wykończyć społeczeństwo?

Podejmując jakiekolwiek działania, które mają na celu autentyczne dobro musimy mieć równocześnie świadomość, że są one narażone na niepowodzenie. I...

Czy warto emigrować? głos studentów

Pytanie, które ciągle do nas wraca, to pytanie o to, czy warto emigrować?

Obława Augustowska - sowiecka zbrodnia

W ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" święty Jan Paweł II tak zaczyna: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a...

Na ratunek Puszczy Białowieskiej

Od czasu do czasu wraca spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej...

Listy z Afryki Henryka Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz dostarcza nam lekturę na każdą porę roku...

Sienkiewicz wśród piramid

Zima to czas, w którym można zanurzyć się w ciekawe lektury...

Wielki Jubileusz Radia Maryja

Zbliża się wielki Jubileusz, Jubileusz powstania Radia Maryja...

Życzenia Noworoczne (05.01.2010)

Na Nowy Rok składamy sobie życzenia. Najczęściej mówimy o zdrowiu, o spełnieniu marzeń, o Boskiej opiece i Łasce...

Odzyskać Polskę

Wpadła mi ostatnio w ręce książka pani Anny Pawełczyńskiej "O istocie tożsamości narodowej". Książka ta, pozwala na coraz dokładniejszą reknstrukcję...

Rolnik: gospodarz czy producent?

Zima to czas, kiedy rolnicy mają mniej pracy, a ziemia odpoczywa...

Żałoba trwa...

Wprawdzie urzędowa Żałoba narodowa trwała tylko do niedzieli, to przecież dla nas żałoba jeszcze się nie skończyła...

Co to jest sprawiedliwość?

Warto podjąć pewien temat, który leży u podstaw organizowania życia społecznego, a który związany jest z kategorią "sprawiedliwości"...

Najpierw Ojczyzna

Ani człowiek, ani naród nie może być egoistą, a więc nie może myśleć tylko o sobie...