Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Słowo i liturgia

Wyjątkową rolę w kulturze, w tym również w religii, zwłaszcza w chrześcijaństwie, odgrywa słowo...

Pandemia: etyka nadal obowiązuje

Już od pewnego czasu żyjemy w obliczu pandemii...

Zagłada polskich lasów?

Choć jako Polacy jesteśmy przede wszystkim ludem rolniczym...

Rosyjski nihilizm

Wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie, napadniętej przez Rosję, budzą nieustanne, a nawet pogłębiające się przerażenie...

Patron jedności - Jan z Dukli

Dzisiaj chciałem powiedziec kilka słów na temat niezwykłej postaci, jaką był św. Jan z Dukli...

Emigracja zagrożeniem dla polszczyzny

Chciałem podjąć dzisiaj temat bardzo ważny, chociaż też temat, który budzi wiele kontrowersji. Chodzi mianowicie o emigrację...

Prawo do nadziei

Rok 2014 już odszedł, a wraz z nim nasze radości i nasze smutki. Przed nami nowy rok, nowe nadzieje...

Promieniowanie arcydzieł

W kulturze wielkich narodów są arcydzieła, które pełnią rolę zworników...

Emigracja i ojczyzna

Od czasu do czasu media podają zatrważające dane na temat liczby polskich emigrantów...

„Dehellenizacja Zachodu”

Papież Benedykt XVI przed kilkunastoma laty, zwrócił uwagę na rzecz bardzo charakterystyczną, mianowicie, że od XVI wieku ma miejsce w Europie i w...

Ameryka w pułapce?

Od pewnego czasu uwaga świata skierowana jest na Amerykę...

Misjonarz spod Wulkanów

Chlubą i dumą Polski są nasi misjonarze...

Propaganda kryzysu

Jednym z najczęściej używanych ostatnio słów, jest słowo "kryzys"...

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

Polskość Conrada

Warto wracać, od czasu do czasu, do najpiękniejszych wzorców naszej kultury polskiej...

Gdzie leży złoty środek?

Życie człowieka nie jest łatwe...

Blask polskiej kultury

Wiele mówi się dzisiaj o wolności...

Straszna cena wywózek

Wkrótce minie kolejna rocznica, bardzo bolesna dla nas, rocznica wywózki Polaków na Sybierię do Kazachstanu...

O niepodległość ducha

Kiedy myślimy o niepodległości, to pierwsze pytanie dotyczy tego, jak niepodległość zdobyć, albo zyskać...

10.02.1940: depolonizacja Kresów

Zbliża się kolejna rocznica wywózki Polaków z Kresów...

Mickiewicz – o Ducha Narodu

Mija 220 lat od urodzin Adama Mickiewicza...

Cywilizacja bez religii?

Walka z krzyżem trwa. Ostatnio dotknęła ona Francję...

Od ojcowizny do ojczyzny

Choć w ciągu najbliższych dni naszą uwagę skupiać będą wybory prezydenckie, to jednak musimy niezależnie od ich wyniku myśleć o naszej przyszłości...

Zagłada Soplicowa

W kulturze narodowej są miejsca i słowa, które na trwałe weszły do naszej pamięci, do naszej świadomości...

Moralność a prawo

Jednym z bardzo popularnych wyrażeń, jakie możemy przyczytać czy usłyszeć w życiu politycznym, jest tzw. państwo prawa...