Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Choć z różnych stron docierają do nas złe wieści, bo na naszych oczach podejmowane są ciągle kolejne próby zaprzepaszczenia naszego wielkiego dziedzictwa, któremu na imię Polska...

I znowu przedwiośnie

W niektórych rejonach Polski nastało przedwiośnie...

Ojciec profesor Krąpiec: rodem spod Zbaraża

8. maja mija X rocznica odejścia do Pana ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Studia czy emigracja?

Maj to miesiąc matur. Juz maj się kończy, ale w tym miesiącu, po zdanych maturach młodzi ludzie zastanawiają się, co dalej robić ze sobą, ze swoim...

Moralność a prawo

Jednym z bardzo popularnych wyrażeń, jakie możemy przyczytać czy usłyszeć w życiu politycznym, jest tzw. państwo prawa...

Inna Polska

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Powrót Sokratesa

We współczesnym świecie walka o władzę toczy się w tych sferach, które łatwo rozpoznać...

Św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i bohater

W tym tygodniu czcimy pamięć jednego z najważniejszych świętych...

Bluźnierstwa dawniej i dziś

Przez nasz kraj przetacza się fala bluźnierstw i profanacji...

Zsyłki a destrukcja Narodu

Wróćmy jeszcze pamięcią do 10 lutego 1940 roku...

Odzyskiwanie patriotyzmu

Od pewnego czasu żyjemy w dość podniosłej atmosferze patriotycznej...

Polityczne żmije

Jedną z największych chorób współczesnego świata jest oderwanie moralności od polityki...

Wojna na słowa

Trudno powiedzieć, żeby na naszej ziemi panował spokój...

Nadeszła wiosna

Nadeszła wiosna. Jest to czas szczególnie piękny, na który czekamy przez wiele miesięcy...

Od ojcowizny do ojczyzny

Choć w ciągu najbliższych dni naszą uwagę skupiać będą wybory prezydenckie, to jednak musimy niezależnie od ich wyniku myśleć o naszej przyszłości...

Wychowanie do odpowiedzialności

Jedną z naważniejszych cech, jaką człowiek powinien posiąść, jest odpowiedzialność...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Kardynał Sapieha: czy pamiętamy?

Jako naród musimy ciągle mierzyć się z przeszłością...

Wojtyła - myśliciel

Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas przede wszystkim wielkim kapłanem i świętym...

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Obława Augustowska: ludobójstwo zapomniane

Historia Polski obfituje w wiele tajemnic. Tak zwane "białe plamy". Wśród nich na czoło wysuwa się Obława Augustowska.

Od gimnastyki do sportu

Olimpiada, to widowisko, w którym biorą udział najsprawniejsi ze sprawnych...

Ocalić uczelnie

Młodzi ludzie, którzy zdali maturę, stoją przed kolejnym przełomem i wyzwaniem w swoim zyciu...

Powrót Dżyngis-Chana

Demokracja Zachodnia coraz częściej sprowadza się przede wszystkim do procedur wyłaniania władzy lub ustanawiania prawa...