Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Wyjątkową rolę w kulturze, w tym również w religii, zwłaszcza w chrześcijaństwie, odgrywa słowo...
Zima w Polsce i na Syberii

Nadeszła normalna zima, a media sieją panikę, ile to pociągów odwołano...

Upadek tyrana

Choć w świecie wiele się zmienia, to jednak nie wszystko co podlega zmianom, musi koniecznie zmieniać się na lepsze...

W rocznicę Radia Maryja

W tym tygodniu rozpoczynamy obchody 24 rocznicy zaistnienia Radia Maryja...

Referendum

Warszawskie referendum w sprawie odwołanie dotychczasowej prezydent Warszawy ukazuje coś, czego wielu naszych rodaków może do końca nie rozumieć...

Prawo bez moralności?

Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Wychowanie do odpowiedzialności

Jedną z naważniejszych cech, jaką człowiek powinien posiąść, jest odpowiedzialność...

Wielki Jubileusz

Wśród wielu wydarzeń, które czekają na nas, właśnie w tym roku, który się rozpoczął, jest jedno o wyjątkowym znaczeniu...

Skarb czasu wolnego

Między świętem Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem, a właściwie jeszcze do Trzech Króli, mamy okres, który dla dzieci i młodzieży ozncza ferie, a więc...

Powrót „msty rodowej”

Światem wstrząsa nie tylko pandemia, ale również różnego rodzaju manifestacje...

Więzień pałacu

Ostatnio cofnęliśmy się w przeszłość prawie 2500 tys. lat...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 2)

Obchodzimy wielki jubileusz Chrztu Polski...

Sienkiewicz i Paderewski na ratunek Polakom

Zbliża się kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

Prawa ducha

Zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy jako ludzie...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

Wyzwanie dla uniwersytetu

Entuzjazm jaki narasta w związku ze zbliżającą się kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, powinien być okazją nie tylko do modlitwy, ale również...

Bajeczna Malta

Już niedługo, bo 16 kwietnia przybędzie na Maltę Ojciec Święty Benedykt XVI...

Zsyłki a destrukcja Narodu

Wróćmy jeszcze pamięcią do 10 lutego 1940 roku...

Pandemia: czas próby

Od kilkunastu dni stajemy przed wielką próbą...

Młodość musi mieć skrzydła

Nastał już nowy rok 2017, a wraz z nim nowe nadzieje, projekty, nowe marzenia...

Do nas z Filipin

Niedawna kanonizacja Jana Pawła II znalazła nadzwyczajny odzew w Polsce i na całym świecie...

Powrót Ślimaka

Wśród wielu arcydzieł polskiej literatury, dla których nie ma miejsca w kanonie lektur szkolnych, jest "Placówka" Bolesława Prusa...

Dlaczego kłamią bezczelnie?

Życie publiczne w naszym kraju obfituje w szereg sporów o charakterze politycznym, ideologicznym, czy światopoglądowym...