Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Dziesiąty lutego, to data dla polskiej historii, polskiego narodu bardzo ważna...

Rozwód to rozpad rodziny

Naród składa się z rodzin, a podstawa rodziny i narodu to małżeństwo nierozerwalne...

Tyrania lubi powracać

Zbliżają się wybory prezydenckie...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Józef Brandt: rozsławianie Polski

Jest ciekawe, że Polska, nie tylko w okresie niepodległości, ale również w czasach zaborów, była atrakcyjna dla cudzoziemców...

Odczytać czas

Człowiek nieustannie musi odczytywać czas, w jakim przychodzi mu żyć...

Wielki ks. Piotr Skarga

W dziejach naszego narodu i naszej kultury jest wiele ciekawostek, jest wiele ciekawych wydarzeń...

Kryzys czy walka?

Wiele mówi się i pisze o kryzysie. Nie jest to jednak żadna nowość...

Skarb pamiątek

Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów, na temat pamięci i pamiątek...

Film wobec prawdy

Wśród wielu małych i wielkich wynalazków końca dziewiętnastego wieku wyjątkową karierę zrobił film...

Seneka - sentencje i rady na dziś

Starożytni, uzbrojeni w mądrość, mieli zawsze coś ciekawego do powiedzenia...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

Bluźnierstwa dawniej i dziś

Przez nasz kraj przetacza się fala bluźnierstw i profanacji...

Mickiewicz – o Ducha Narodu

Mija 220 lat od urodzin Adama Mickiewicza...

Polskość Conrada

Warto wracać, od czasu do czasu, do najpiękniejszych wzorców naszej kultury polskiej...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Do nas z Filipin

Niedawna kanonizacja Jana Pawła II znalazła nadzwyczajny odzew w Polsce i na całym świecie...

Niemowlak przed telewizorem

Telewizja to niezwykły wynalazek...

Nauka w blasku miłości do polskiej ziemi

Zbliżają się wybory parlamentarne, bardzo ważne, które rozstrzygną w dużej mierze o przyszłości Polski...

Film może wszystko?

Film to niezwykły i stosunkowo nowy wynalazek...

Spóźniona wiosna

Przedłużająca się zima staje się coraz bardziej męcząca...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

Wojna na słowa

Trudno powiedzieć, żeby na naszej ziemi panował spokój...

Legalny wymiar reparacji

Tematem który wraca, i który powinien ciągle wracać, jest temat tak zwanych reparacji...