Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Gdy u nas kończy się wiosna, tam daleko około 12 tys. kilometrów od Warszawy, na Filipinach, kończy się lato. Gdy u nas coraz mocniej przypieka słońce, na Filipinach niebo coraz częściej zasnuwają chmury, z których prawie codziennie padać będzie deszcz aż do grudnia...

Polityka i naród

Wybory prezydenckie nie skończyły się całkowitym sukcesem żadnego z kandydatów...

Kultury trzeba się uczyć

Spróbujmy dzisiaj pofilozofować...

Łacina: polskie dziedzictwo

Trwają prace nad reformą edukacji...

Wojtyła: potęga teatru

W większości biografii Karola Wojtyły św. Jana Pawła II, wiele miejsca poświęca się różnym szczegółom z jego życia...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Mickiewicz z bliska

Mówiliśmy ostatnio o Adamie Mickiewiczu...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

Generał Mariusz Zaruski

Józef Konrad Korzeniowski nie był jedynym pisarzem, którego przywołał z głębi polskiego lądu zew dalekich mórz i oceanów...

Wirus: mały błąd na początku

Czasy przełomu wyrywają człowieka z utartego stylu życia i zmuszają do refleksji...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Ocalić narodowość polską!

Warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie o sens bycia narodem...

Malta ostrzega!

Rozpoczął się już nowy rok...

Wywczasy i polityka

Mimo, że do kalendrzowego lata daleko, to letnia pogoda wyzwala w nas pragnienie odpoczynku...

Piłsudski: o zagrożeniach ze Wschodu

Rok 2018 to rok odzyskania niepodległości przez Polskę...

Od wielkoduszności do wolności

W Piśmie Świętym są pewne sformułowania, z którymi jesteśmy oswojeni, ale nad którymi nie zawsze potrafimy się zatrzymać by je zgłębić...

Państwo na wymarciu

Nasze państwo jest na wymarciu. Widać to gołym okiem, gdy trafiamy do urzędów centralnych lub instytucji reprezentujących kulturę narodową...

Wiara u źródeł człowieczeństwa

Człowiek to wyjątkowe stworzenie...

Bajeczna Malta

Już niedługo, bo 16 kwietnia przybędzie na Maltę Ojciec Święty Benedykt XVI...

Narodowe tajemnice różańca

Stefan Kardynał Wyszyński zwracając się w tysiącach swoich homilii do narodu i wiernych miał oczy, serce i umysł utkwione w dwa punkty: w Boga i w...

Powyborcze refleksje 2015

Zakończyły się wybory parlamentarne...

Jak walczyć ze złem?

Żyjemy w czasach pandemii, a więc jakiegoś wielkiego zła...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...