Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę, zarówno w kontaktach międzyludzkich, jak i w rozwoju samego człowieka, odgrywa język...

Niemowlak przed telewizorem

Telewizja to niezwykły wynalazek...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Pandemia: etyka nadal obowiązuje

Już od pewnego czasu żyjemy w obliczu pandemii...

Niepodległość – nie na zawsze

Rok 2018 to rok jubileuszowy, kiedy chcemy uczcić to wielkie wydarzenie, jakie miało miejsce 100 lat temu, w roku 1918, kiedy Polska odzyskała...

Lewicowe

Kiedy obserwujemy scenę polityczną w Polsce, to możemy zauważyć kilka ciekawych elementów...

Arystoteles: twórca intelektualnej kultury świata

Świat obiegła niedawno wiadomość o odkryciu grobu Arystotelesa...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Nadeszła wiosna

Nadeszła wiosna. Jest to czas szczególnie piękny, na który czekamy przez wiele miesięcy...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Prymas Polski: Czcigodny Sługa Boży

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Prymasa Polski...

Język piękny, choć trudny

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

Propaganda kryzysu

Jednym z najczęściej używanych ostatnio słów, jest słowo "kryzys"...

Zagrożony uniwersytet

Październik, to miesiąc, w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki...

Jak walczyć ze złem?

Żyjemy w czasach pandemii, a więc jakiegoś wielkiego zła...

Nie tracić ducha

Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne siły i skuteczność podejmowanych działań...

Dmowski: obowiązki polskie

Zastanawiamy się ciągle nad tym, dzięki czemu Polska w roku 1918 odzyskała niepodległość...

Sens studiowania

Witam po długich wakacjach. A wiadomo, że po wakacjach przychodzi czas pracy dla środowisk akademickich...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

Obława Augustowska: ludobójstwo zapomniane

Historia Polski obfituje w wiele tajemnic. Tak zwane "białe plamy". Wśród nich na czoło wysuwa się Obława Augustowska.

Przedwiośnie leśnych ludzi

Co roku uczestniczymy w tym wielkim cudzie, jakim jest nadejście wiosny...

Język polski - nie tak szybko!

Jednym z najcenniejszysz skarbów ludzkiej kultury jest mowa...

Powyborcze refleksje

Wybory samorządowe mamy już za sobą. Z pewnością Państwo macie swoje refleksje i przemyślenia. I ja również chciałem się z Państwem podzielić tym,...

W pułapce prawa

Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi nikt już w całości nie panuje...

Dialog czy pseudo-dialog?

Słowo "dialog" jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Ma być ono lekarstwem na wszelkie zło...