Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Gdy zastanawiamy się nad przeszłością, to widzimy że przeszłość, to nie tylko miniony czas...

Ziemia Polska

Trwa okres kampanii prezydenckiej. Jest to okazja, aby sobie uświadomić, jak wielką i drogocenną wartoscią jest ojczyzna...

Odzyskać męstwo

Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów - nazywano to kiedyś "cnotą", po łacinie "virtus", po grecku "arete" - o męstwie...

Bluźnierstwa dawniej i dziś

Przez nasz kraj przetacza się fala bluźnierstw i profanacji...

Prymas o Powstaniu Styczniowym

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Przedwiośnie leśnych ludzi

Co roku uczestniczymy w tym wielkim cudzie, jakim jest nadejście wiosny...

Czy warto postudiować?

Chciałem dzisiaj podjąć temat dość ważny...

Prymas Polski: Czcigodny Sługa Boży

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Prymasa Polski...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Łacina: polskie dziedzictwo

Trwają prace nad reformą edukacji...

Walka z Kościołem w Wielkiej Brytanii

Gdy dowiadujemy się o całkiem poważnych pomysłach zmuszenia Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii do tego, by biskupi wyświęcali na księży...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

Nasze przedwiośnie

W Polsce rozpoczyna się przedwiośnie. To jeden z najbardziej niezwykłych okresów, jakie możemy zaobserwować w przyrodzie...

Mickiewicz - lata uniwersyteckie

Są takie postaci w naszych dziejach, w naszej kulturze, o których ciągle musimy pamiętać...

Korfanty: Śląsk zawsze polski

Kolejnym wielkim ojcem naszej niepodległości był Wojciech Korfanty...

Przedwiośnie z Chełmońskim

Zbliża się czas, który dla nas Polaków jest szczególnie bliski...

Ocalić uczelnie

Młodzi ludzie, którzy zdali maturę, stoją przed kolejnym przełomem i wyzwaniem w swoim zyciu...

Prawo do nadziei

Rok 2014 już odszedł, a wraz z nim nasze radości i nasze smutki. Przed nami nowy rok, nowe nadzieje...

Życzenia Noworoczne (05.01.2010)

Na Nowy Rok składamy sobie życzenia. Najczęściej mówimy o zdrowiu, o spełnieniu marzeń, o Boskiej opiece i Łasce...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

In vitro - marksistowski język

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę, zarówno w kontaktach międzyludzkich, jak i w rozwoju samego człowieka, odgrywa język...

Arcydzieła i arcymistrzowie

W każdym narodzie najważniejsza i najbardziej subtelna praca, ale również i walka toczy się o tożsamość...

Polak z wyboru

Różne są drogi do polskości i od polskości...

Wiosna z Chełmońskim

Budząca się po długiej zimie wiosna przyjmowana jest z westchnieniem ulgi i radością....

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

Propaganda kryzysu

Jednym z najczęściej używanych ostatnio słów, jest słowo "kryzys"...