Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Przedwiośnie i wiosna to przepiękny czas...

Cywilizacja bez religii?

Walka z krzyżem trwa. Ostatnio dotknęła ona Francję...

PRL a nauka dziś

Oddech PRLu jest ciągle żywy. Nie tylko w polityce, mediach czy biznesie, ale również w nauce...

Przyziemne strony reformy edukacji

W Polsce trwają prace nad reformą edukacji...

Ojciec Krąpiec - wystawa

Do wyjątkowo ważnych cech człowieka szlachetnego należą: pamięć i wdzięczność...

Polsko, podnieś się!

Nowowybrany papież Franciszek był od roku 1998 arcybiskupem Buenos Aires i równocześnie prymasem Argentyny...

Św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i bohater

W tym tygodniu czcimy pamięć jednego z najważniejszych świętych...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

Czy wróci teatr?

Współczesne aglomeracje miejskie przystosowane są przede wszystkim do ruchu samochodowego. Ma to swoje zalety, szczególnie wówczas, gdy komunikacja...

Bł. Ks. Michał Sopoćko – sens cierpienia

Warto wracać do myśli pewnego przesłania, jakie pozostawiają nam ludzie nie tylko wybitni, ale pełni uduchowienia...

Moralność a prawo

Jednym z bardzo popularnych wyrażeń, jakie możemy przyczytać czy usłyszeć w życiu politycznym, jest tzw. państwo prawa...

Kultury trzeba się uczyć

Spróbujmy dzisiaj pofilozofować...

Vivat Academia!

Początek roku akademickiego. Jest to moment szalenie ważny w życiu człowieka, zwłaszcza tego, który postanowił studiować...

Wiara u źródeł człowieczeństwa

Człowiek to wyjątkowe stworzenie...

Transcendencja osoby ludzkiej

Kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie: "Kim jest człowiek?", to dzisiaj, najczęściej odwołujemy się do biologii, do psychologii, czy do socjologii...

Wakacje i metafizyka

Nadeszły upragnione wakacje...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Haki - dawniej i dziś

Czasem zastanawiamy się, jaki jest mechanizm, który generuje elity kierownicze danego państwa...

Odzyskać męstwo

Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów - nazywano to kiedyś "cnotą", po łacinie "virtus", po grecku "arete" - o męstwie...

Korfanty: Śląsk zawsze polski

Kolejnym wielkim ojcem naszej niepodległości był Wojciech Korfanty...

Opatrzność czuwa nad Polską

Choć z różnych stron docierają do nas złe wieści, bo na naszych oczach podejmowane są ciągle kolejne próby zaprzepaszczenia naszego wielkiego...

O powrót logiki i retoryki do szkół

Kultura logiczna i kultura werbalna, to dwa filary kultury Zachodniej...

Wirus: mały błąd na początku

Czasy przełomu wyrywają człowieka z utartego stylu życia i zmuszają do refleksji...

Kryzys amerykańskich szkół publicznych

Nie tylko Unia Europejska, ale również Stany Zjednoczone są wielkim placem budowy...

Upadek tyrana

Choć w świecie wiele się zmienia, to jednak nie wszystko co podlega zmianom, musi koniecznie zmieniać się na lepsze...