Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Przedwiośnie i wiosna to przepiękny czas...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

Warto, żeby rodzice analizowali teksty podręczników

„Warto, żeby rodzice, nauczyciele, katecheci jednak analizowali teksty podręczników, które są firmowane przez ministerstwo i kierowane do uczniów...

Studia - czas Seniorów

Zastanówmy się jeszcze nad sytuacją polskiego szkolnictwa wyższego...

Transcendencja osoby ludzkiej

Kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie: "Kim jest człowiek?", to dzisiaj, najczęściej odwołujemy się do biologii, do psychologii, czy do socjologii...

Język piękny, choć trudny

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

Odrobina mądrości

Gdybyśmy chcieli scharakteryzować świat i czas w jakim żyjemy, to moglibyśmy powiedzieć, że informacji coraz więcej, ale mądrości coraz mniej...

Odzyskiwanie patriotyzmu

Od pewnego czasu żyjemy w dość podniosłej atmosferze patriotycznej...

Wojna na słowa

Trudno powiedzieć, żeby na naszej ziemi panował spokój...

Kultury trzeba się uczyć

Spróbujmy dzisiaj pofilozofować...

Pamięć przodków

Czas Wszystkich Świętych i Zaduszek wprowadza nas w zadumę nad ludzkim losem, nad sensem ludzkiego życia, nad przeszłością i nad przyszłością...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

Moskwa to nie Rzym

Choć dla wielu z nas końcowy raport komisji MAK nie był zaskoczeniem, to jednak co innego domniemanie, a co innego fakty...

Agatha Christie i katolicyzm

Nasz obraz Kościoła, katolików, czy katolicyzmu, bywa często formułowany przez środowiska, które nie tylko są obojętne wobec katolicyzmu, ale są...

Piłsudski: o zagrożeniach ze Wschodu

Rok 2018 to rok odzyskania niepodległości przez Polskę...

Sienkiewicz: wzór dla młodzieży

Kto z nas nie czytał "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

Oblężenie będzie trwać

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

W obronie ziemi i narodu

Niedawne protesty rolników, dotyczą przyszłości Polski, bo dotyczą przyszłości polskiej ziemi...

Moralne wyzwania dla Polski

Zostańmy może przy twórczości Zygmunta Krasińskiego, bo to postać nietuzinkowa...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Obława Augustowska - sowiecka zbrodnia

W ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" święty Jan Paweł II tak zaczyna: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a...

Państwo na wymarciu

Nasze państwo jest na wymarciu. Widać to gołym okiem, gdy trafiamy do urzędów centralnych lub instytucji reprezentujących kulturę narodową...

Powrót Turańca

Dla wielu z nas atmosfera życia publicznego w Polsce jest trudna, a właściwie niemożliwa do zniesienia i do zaakceptowania...