Felieton "Myśląc Ojczyzna"

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Ojciec Krąpiec: ocalić polskość!

Mija właśnie osiem lat od śmierci ojca profesora Krąpca...

Dlaczego należy głosować?

Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne...

Wychowanie dawniej i dziś

Wiemy dobrze, że człowiek przychodzi na ten świat bezbronny i nieuformowany...

Polityka i naród

Wybory prezydenckie nie skończyły się całkowitym sukcesem żadnego z kandydatów...

In vitro - marksistowski język

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę, zarówno w kontaktach międzyludzkich, jak i w rozwoju samego człowieka, odgrywa język...

Dość przekleństw!

Temat jaki dziś chciałem poruszyć jest dość delikatny, drażliwy...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

Arystoteles: twórca intelektualnej kultury świata

Świat obiegła niedawno wiadomość o odkryciu grobu Arystotelesa...

Rząd odpowiada za analfabetyzm

Ogłoszone niedawno przez Bibliotekę Narodową dane dotyczącze stanu czytelnictwa w Polsce są porażające...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Manifestacja w Chicago

Ciągle jesteśmy pod wrażeniem sobotniej manifestacji...

Prawo bez moralności?

Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Zsyłka: sowiecki terror

Dziesiąty lutego, to data dla polskiej historii, polskiego narodu bardzo ważna...

Deportacja czy zesłanie?

W obecnym roku obchodzimy 80-tą rocznicę deportacji Polaków z kresów...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Nieprzemijające fundamenty naszej kultury

Każdy z nas ma swoje problemy...

Karol Wojtyła: pytanie o człowieka

Dramatem naszej współczesnej zachodniej cywilizacji jest to, że swój cel, swój sens, upatruje tylko w tym, co użyteczne, co się może do czegoś...

Głośniej o TV Trwam

Gdy w piątek 25. maja Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę złożoną przez Fundację Lux Veritatis w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam...

Zemsta na elitach

Jednym z ważniejszych problemów przed jakimi ciągle stoimy, jest problem odzyskania, odbudowania polskich elit...

Klejnot polskości

Chociaż na gruzach carskiej Rosji miało powstać dzięki rewolucji zupełnie nowe państwo, to jednak szybko okazało się, że w miejsce "Białego caratu",...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

Krasiński o Mickiewiczu

Technika przyniosła nam wiele ułatwień...

Mickiewicz – o Ducha Narodu

Mija 220 lat od urodzin Adama Mickiewicza...