Felieton "Myśląc Ojczyzna"

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Państwo czy draństwo?

Widok sędziego w todze ze srebrnym łańcuchem i orłem nie jest widokiem rzadkim...

Przyroda polska

Kwiecień, to miesiąc, w którym ma miejsce przełamanie zimy w wiosnę...

Nieprzedawnione reparacje

Spróbujmy jeszcze poruszyć temat, tak bardzo ważny dla nas, temat reparacji ze strony przede wszystkim Niemców...

Zagłada polskich lasów?

Choć jako Polacy jesteśmy przede wszystkim ludem rolniczym...

Bluźnierstwa dawniej i dziś

Przez nasz kraj przetacza się fala bluźnierstw i profanacji...

Ojciec Woroniecki o wojnie

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

Od Rodziny do Narodu

Ostatnio przyglądaliśmy się wspaniałemu, znakomitemu listowi, jaki w 1985 roku wystosował, jeśl można tak powiedzieć, Ojciec Święty Jan Paweł II...

Siła mediów

Dzisiaj chciałem poruszyć temat dotyczący techniki...

„Kościół nie ma zwyczaju opuszczać Narodu” - Prymas Tysiąclecia

Zbliża się Boże Narodzenie. Jest to święto, które przypomina nam o tym, że Bóg przyjął naturą ludzką...

Śmiertelnie zagrożeni rolnicy

Rosyjski

Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji...

Ziemiańskie ideały

Ziemia polska, zwłaszcza o tej porze roku, wygląda bardzo pięknie...

Prymas Tysiąclecia – Mistrz Słowa

Nasza myśl ciągle wraca do tej wspaniałej wielkiej postaci, jaką był ksiądz Prymas Stefan Wyszyński...

Media: powrót globalnej wioski?

Marshall McLuhan jeden z pionierów, prekursorów badań nad mediami zauważył kiedyś, że pod wpływem mediów świat stał się globalną wioską...

Film może wszystko?

Film to niezwykły i stosunkowo nowy wynalazek...

Prymas Polski: Czcigodny Sługa Boży

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Prymasa Polski...

Nieprzemijające fundamenty naszej kultury

Każdy z nas ma swoje problemy...

Seneka o boskich źródłach kultury

Porozmawiajmy dzisiaj o kulturze...

10 lutego 1940 Wielka wywózka Polaków

10 lutego, to kolejna już, bo 76 rocznica Wywózki Polaków z Kresów Wschodnich...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

Nie mieszajmy cywilizacji

W Europie, a właściwie na świecie, ma miejsce akcja przesiedlania setek tysięcy ludzi...

Prymas Tysiąclecia jako mąż kultury

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Powrót Ślimaka

Wśród wielu arcydzieł polskiej literatury, dla których nie ma miejsca w kanonie lektur szkolnych, jest "Placówka" Bolesława Prusa...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Skąd brać studentów?

Powoli zbliża się koniec roku akademickiego...