Felieton "Myśląc Ojczyzna"
Rozwój nauki i techniki nie oznacza automatycznego postępu w każdej dziedzinie naszego życia...

Tam była Rzeczpospolita...

Gdy zastanawiamy się nad przeszłością, to widzimy że przeszłość, to nie tylko miniony czas...

Wojna na słowa

Trudno powiedzieć, żeby na naszej ziemi panował spokój...

Teatr: sanktuarium słowa

Wróćmy dzisiaj do tematu, do którego warto wracać...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Cywilizacja bez religii?

Walka z krzyżem trwa. Ostatnio dotknęła ona Francję...

Dzieciństwo Conrada

Spróbujmy jeszcze kilka słów poświęcić tej wielkiej postaci jaką był Józef Konrad Korzeniowski...

Walka z Kościołem w Wielkiej Brytanii

Gdy dowiadujemy się o całkiem poważnych pomysłach zmuszenia Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii do tego, by biskupi wyświęcali na księży...

Emigracja zagrożeniem dla polszczyzny

Chciałem podjąć dzisiaj temat bardzo ważny, chociaż też temat, który budzi wiele kontrowersji. Chodzi mianowicie o emigrację...

Referendum

Warszawskie referendum w sprawie odwołanie dotychczasowej prezydent Warszawy ukazuje coś, czego wielu naszych rodaków może do końca nie rozumieć...

Legalny wymiar reparacji

Tematem który wraca, i który powinien ciągle wracać, jest temat tak zwanych reparacji...

Gdy zabraknie religii

Wyobraźmy sobie, że nasze życie społeczne pozbawione jest religii i Kościoła katolickiego...

Homo intelligens

Każdy człowiek, jako człowiek myśli...

Studia - czas Seniorów

Zastanówmy się jeszcze nad sytuacją polskiego szkolnictwa wyższego...

Analfabetyzm trwa

Człowiek nie musi umieć czytać, aby być człowiekiem...

Ziemiańskie ideały

Ziemia polska, zwłaszcza o tej porze roku, wygląda bardzo pięknie...

Zawód: ateista

Gwałtowne ataki na Kościół, na chrześcijaństwo, na kapłanów, nie są w naszym kraju czymś wyjątkowym...

Bł. Ks. Michał Sopoćko: O miłosierdzie dla Narodu

Nasze dzieje są przebogate, chociaż bywały bardzo trudne...

Powroty do Platona

Są lektury do których wraca się często...

Sienkiewicz: wzór dla młodzieży

Kto z nas nie czytał "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza...

Trudny patriotyzm

Może zostańmy jeszcze przy myślach świętego Jana Pawła II...

Św. Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński niedawno kanonizowany arcybiskup Warszawy Prymas Polski należał do tego środowiska, które systematycznie i z...

Terror a terroryzm

Żyjemy ciągle pod wrażeniem tego, co stało się we Francji, zwłaszcza w Paryżu...

W pułapce sekularyzmu

Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a...

Studia w Polsce dla Polonii

Przebywając na ziemi amerykańskiej dostrzec można bardzo ciekawe zjawisko...

Rosyjskie reparacje względem Polski

Wraca temat reparacji. Temat, który powinien być ciągle poruszany i który powinien być ciągle zgłębiany...