Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Na naszych oczach rozgrywa się walka z rodziną...

Prymas Tysiąclecia – Mistrz Słowa

Nasza myśl ciągle wraca do tej wspaniałej wielkiej postaci, jaką był ksiądz Prymas Stefan Wyszyński...

Gdy zbliża się wiosna

Powoli ale zbliża się wiosna...

Ameryka w pułapce?

Od pewnego czasu uwaga świata skierowana jest na Amerykę...

Rosyjskie reparacje względem Polski

Wraca temat reparacji. Temat, który powinien być ciągle poruszany i który powinien być ciągle zgłębiany...

Dlaczego niepodległość?

Mija dziś 96 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

Emigracja zagrożeniem dla polszczyzny

Chciałem podjąć dzisiaj temat bardzo ważny, chociaż też temat, który budzi wiele kontrowersji. Chodzi mianowicie o emigrację...

Przeżywamy czas rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości...

Polak z wyboru

Różne są drogi do polskości i od polskości...

Prawa ducha

Zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy jako ludzie...

Święta: być razem

Boże Narodzenie tak mocno wpisuje się w naszą tradycję, że trudno sobie wyobrazić rok bez Bożego Narodzenia...

Wiara u źródeł człowieczeństwa

Człowiek to wyjątkowe stworzenie...

Trudna tradycja

Temat jaki chciałem podjąć dotyczy czegoś, na czym nam jako Polakom powinno szczególnie zależeć...

Powrót Turańca

Dla wielu z nas atmosfera życia publicznego w Polsce jest trudna, a właściwie niemożliwa do zniesienia i do zaakceptowania...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

Męstwo ponad strachem

W obliczu zamętu cywilizacyjnego, ma miejsce również zamęt w zakresie różnych idei...

Cieszę się, że zainteresowanie twórczością Cypriana Kamila Norwida jest tak żywe. Trzeba tylko wiedzieć, jak wydobyć piękno i mądrość...

Dlaczego 12 milionów nie głosowało?

Wybory mamy już za sobą. Trwają różne dyskusje, spekulacje, spory, prognozy..

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Wracajmy do Herberta

Kiedy zastanawiamy się nad naszą sytuacją zarówno w Polsce, w Europie i na całym świecie, uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja dość trudna, a...

Wyznanie polityka

Ludzie są bardzo różni, tak jak i społeczności lub narody bywają różne...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

W pułapce sekularyzmu

Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a...

Uczelnia ma istnieć!

Temat jakim warto nadal się zajmować, to kształcenie zwłaszcza na poziomie wyższym...

Obława Augustowska - sowiecka zbrodnia

W ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" święty Jan Paweł II tak zaczyna: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a...

Zygmunt Krasiński do Polaków

Luty to miesiąc w którym, w roku 1812, urodził się Zygmunt Krasiński...