Książki publicystyczne

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Nie zmarnować Polski!


Piotr Jaroszyński


Wydawnictwo: Dom Polski 


Rok wydania: Warszawa 2015


Ilość stron: 166


Rodzaj okładki: Miękka


Wymiar: 13x20cm
Link do audycji radiowej na temat książki: Nie zmarnować Polski! Prof. Piotr Jaroszyński o swojej nowej książce w Radiu Maryja

Spis treści:

Od Autora............................................................................... 5

POLSKA............................................................................... 11
Oni.................................................................................. 11
My................................................................................... 13
Rok 1863 ........................................................................ 16
Cena obywatelstwa .......................................................... 18
Sowiecki terror................................................................. 20
Obława augustowska: znaki zapytania.............................. 22
Jak odtruć historię?.......................................................... 25
Więcej „luksusu”.............................................................. 28
Siwy strój......................................................................... 30
Księża dla Polski .............................................................. 32
Gender: kogo słuchać?..................................................... 35
Polska bez polskiej ziemi?................................................. 37
Przebudzenie wiosny........................................................ 38

KULTURA POLSKA............................................................ 42
Józef Brandt tak polski..................................................... 42
Wyprawa po dzieje do Galicji .......................................... 44
Wielki dar Brandta .......................................................... 47
Czy powróci dwór? .......................................................... 49
Naród i jednostki wybitne ............................................... 51
Bitwa o teatr.................................................................... 54
Teatr i szept ..................................................................... 56
Poezja zwycięska .............................................................. 59

EDUKACJA ......................................................................... 61
Analfabetyzm trwa........................................................... 61
Szkoła i ideologia............................................................. 64
Chłopcy i starcy............................................................... 66
Zaklęte koło konsumeryzmu............................................ 68
Męstwo i odpowiedzialność............................................. 69
Recepta na młodość......................................................... 72

ZAGROŻONY UNIWERSYTET........................................ 74
Uniwersytet: o prawdę i sumienie.................................... 74
Uniwersytet: prawda czy ideologia?.................................. 76
Zapaść uczelni ................................................................. 78
Profesor czy urzędnik?...................................................... 81
Bohaterscy rektorzy KUL................................................. 83
Dar filozofii ..................................................................... 85

IDEOLOGIA I MANIPULACJA......................................... 88
Zapomniani „ojcowie założyciele”.................................... 88
Medialna manipulacja widzem......................................... 90
Odwracanie znaczenia słów.............................................. 94
Dobro i zło – jasny przekaz.............................................. 96
Kobiety: nowy proletariat?............................................... 99
Manipulowanie ewolucją ............................................... 101
Ewolucjonizm – bez faktów........................................... 104

ŚWIAT................................................................................ 107
W meksykańskim mieście aniołów................................. 107
Wiatraki zaatakowały Australię...................................... 109
Jak ocalić Afrykę?........................................................... 111
O istocie Rosji ............................................................... 114

EMIGRACJA...................................................................... 117
Młodzi chcą Polski......................................................... 117
Emigracja i język............................................................ 119
Emigracja i kościół......................................................... 121

WIELCY DLA POLSKI ..................................................... 124
Św. Jan z Dukli .............................................................. 124
Zwycięzcy męczennicy ................................................... 126
Jan XXIII i Polska.......................................................... 129
List z Filipin .................................................................. 131
Ojciec Krąpiec: mistrz ................................................... 134
Krasiński: celny i aktualny ............................................. 136
Cudowny język Mickiewicza.......................................... 138
Drogą Prymasa Tysiąclecia ............................................. 140

NOWA LEWICA – NADAL GROŹNA ............................ 143
Nowa Lewica – powrót marksizmu................................ 143
Nowa Lewica – kamuflaż............................................... 145
Nowa Lewica – istota marksizmu................................... 146
Nowa Lewica – zabójcza filozofia................................... 148
Nowa Lewica – dlaczego „lewica”? ................................. 150
Nowa Lewica – wojna demonów ................................... 151
Nowa Lewica – robotnik czy student?............................ 153
Nowa Lewica – jaka krytyka?......................................... 154
Nowa Lewica – panseksualizm....................................... 156
Nowa Lewica – w pułapce równości............................... 158
Nowa Lewica – pokonać Kościół ................................... 160

Książki Piotra Jaroszyńskiego............................................... 163

Nie zmarnować Polski!

Nie zmarnować Polski!, Piotr Jaroszyński, Wydawnictwo: Dom Polski, Rok wydania: Warszawa 2015, Ilość stron: 166, Rodzaj okładki: Miękka, Wymiar: 13x20cm

Przyjdzie zwycięstwo!

Przyjdzie zwycięstwo!, Piotr Jaroszyński, Wydanie I – elektroniczne, stron: 180, Warszawa 2014, ISBN 978-83-931054-5-8

Odzyskać Polskę!

Piotr Jaroszyński Odzyskać Polskę! „Po raz kolejny znajdujemy się na jakimś wirażu dziejów. Z różnych stron nacierają na nas trudne do zidentyfikowania siły, które mają swoje plany wobec Polski i...

Poland Dares to Speak Up!

Piotr Jaroszyński, Poland Dares to Speak Up! Sometimes silence is golden. This is so when a rash word of ours may hurt, or even harm someone. It’s especially important when we deal with overly...

O godność Narodu!

Piotr Jaroszyński O godność narodu! Książkę zamówić można pod następującym adresem: Wydawnictwo Dom Polski tel. (22) 672 85 87 e-mail: dompolski@piotrjaroszynski.pl Od Autora Nie w każdej...

Dla Polski! W blasku mistrzów

Piotr Jaroszyński, Dla Polski! W blasku mistrzów, Proces wychowywania do dojrzałości i samodzielności jest długi, ale realny. Jednym z jego istotnych elementów jest rozpoznanie dobrych wzorów i...

Wierni do końca!

Wierni do końca!, Piotr Jaroszyński, Jeśli stawiamy przed sobą w życiu jakieś wielkie zadania, to liczyć musimy się z wieloma przeciwnościami, które nadejdą z zewnątrz, alerównież z głębi nas...

W nowogródzkiej stronie

Piotr Jaroszyński, W nowogródzkiej stronie, Dla współczesnego Polaka poszukiwanie własnej tożsamości biegnie poprzez odniesienia geograficzne, historyczne i cywilizacyjne. Jesteśmy Polakami nie...

Polska i Europa

Piotr Jaroszyński, Polska i Europa, Polska i Europa nadal podlegają ciągłej przemianie kulturowej od kilku już stuleci. Przemiany te, w dużym stopniu są następstwem głoszonych haseł...

Ocalić polskość!

Piotr Jaroszyński, Ocalić Polskość!, W dzisiejszych czasach dominuje kulturowo nad Europą pragnienie budowy jednolitego społeczeństwa globalnego. Możliwość błyskawicznej komunikacji pomiędzy ludźmi,...

Nie tracić nadziei!

Piotr Jaroszyński, Nie tracić nadziei!, Przedmiotem nadziei jest dobro trudne - bonum arduum. Dobro, jakim jest nasza Ojczyzna, jest trudnym dobrem. Kto szuka łatwych przyjemności i szybkiego...

Nie można milczeć!

Nie można milczeć!, Piotr Jaroszyński, Gdy w życiu publicznym propagowane jest kłamstwo i szerzona jest demoralizacja, wówczas trzeba odważnie zabrać głos. Dlaczego odważnie? Dlatego że za taką...

Amahoro - podróż do serca Afryki - książka

Amahoro - podróż do serca Afryki, Piotr Jaroszyński, Człowiek powinien poznawać różne miejsca i różne kultury, ale w taki sposób, aby go to autentycznie ubogacało, a nie było tylko sposobem na...

Rozmyślania o mojej Ojczyźnie

Rozmyślania o mojej Ojczyźnie, Piotr Jaroszyński, W chwilach przełomowych, a do takich należy czas obecny, naród łatwo stracić może orientację i zostać wywiedzionym w pole. Co wówczas robić? Aby do...

Naród tylu łez...

Naród tylu łez..., Piotr Jaroszyński, Naród nasz musi wreszcie dojrzeć do zagospodarowania się we własnym kraju. To jest zadanie, kto wie, czy nie dla kilku nawet pokoleń. Jeśli takiego zadania nie...

Patrzmy na rzeczywistość

Patrzmy na rzeczywistość, Piotr Jaroszyński, Żyjąc w Polsce i będąc Polakami, wspinamy się po grani. Wieją tu silne wiatry, raz ze Wschodu, innym razem z Zachodu, które chcą nas porwać. Bądźmy więc...

Polonia: ku ojczystym źródłom

Piotr Jaroszyński Polonia: ku ojczystym źródłom Polacy są narodem rozproszonym. Od ponad 200 lat wyjeżdżają na emigrację, szukając swojego miejsca na Ziemi. Wielu zakorzenia się i roztapia w nowym...

Jasnogórska droga do Europy

Jasnogórska droga do Europy Piotr Jaroszyński Wydawnictwo: Wydawnictwo Sióstr Loretanek Warszawa 2000 ISBN 8372570353 Od Autora Żyjemy w czasach, gdy polityka terroryzuje całe społeczeństwa, nie...

Suwerenność nie jest przeżytkiem!

Suwerenność nie jest przeżytkiem! Piotr Jaroszyński Wydawnictwo: Dom Polski Warszawa 2004 ISBN 8391672328 Od Autora Od pewnego czasu narody są postrzegane wyłącznie w krzywym świetle nacjonalizmu....

Europa bez Ojczyzn?

Europa bez Ojczyzn? Piotr Jaroszyński Wydawnictwo: Dom Polski Warszawa 2002 ISBN 8391672301 Od Autora Europa i moja Ojczyzna, Polska, dawniej i dziś, wokół tego tematu skupione są zawarte w...

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy Piotr Jaroszyński Wydawca: Instytut Edukacji Narodowej Lublin 2001 ISBN 8388162179 Od Autora Choć Polak myśli, że jest Polakiem, bo się w Polsce urodził i jest obywatelem państwa...

Przywracanie pamięci

Przywracanie pamięci Piotr Jaroszyński Wydawnictwo: Dom Polski Warszawa 2007 ISBN 9788391672372 Od Autora Pamięć ma wymiar nie tylko indywidualny, osobisty, ale również narodowy i zbiorowy. Ludzkie...

Naród ma trwać!

Piotr Jaroszyński, Naród ma trwać! , Największym kontrastem naszych czasów jest wypucowany samochód i opuszczony człowiek, zwłaszcza zaś zaniedbane dziecko. Bo czyż może być większy absurd niż...

A stawką jest niepodległość!

Piotr Jaroszyński, A stawką jest niepodległość!, Tożsamość narodowa budowana była przez wieki. Złożył się na nią geniusz najwybitniejszych rodaków, w kraju i na emigracji, nad Wisłą, nad Niemnem i...