Książki naukowe

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Metafizyka i sztuka

Piotr Jaroszyński

Wydawnictwo: Polwen Radom, Warszawa 1996  

Ilość stron: 253

Wymiar: 11.5cm x 18cm

Rodzaj okładki: Miękka

ISBN 83-88822-22-5

Sztuka, obok nauki, etyki i religii, jest ważną dziedziną kultury, wyznacza określony profil danej cywilizacji, odgrywa też doniosłą rolę w życiu człowieka. Stąd zbadanie i ujawnienie korzeni ideowych, z jakich wyrasta, wydaje się być niezmiernie potrzebne, szczególnie dziś, gdy zamęt ideowy jest większy niż kiedykolwiek i to we wszystkich właściwie dziedzinach. A nauką, która w sposób bezstronny pozwala uchwycić to, co najistotniejsze, jest metafizyka. Dlatego też próbując wydobyć ideowe zaplecze sztuki dawnej i dzisiejszej, musimy sięgnąć nie do estetyki, która powstała dopiero w połowie wieku XVIII, ale właśnie do metafizyki. Metafizyka sztuki bowiem jest dziedziną bardziej podstawową niż estetyka czy nawet filozofia sztuki.
 


Spis treści


* Wstęp
* Mimesis czy kreacja?
* Czy mimesis jest kopiowaniem?
* Przed Platonem
* Platon
* Mimesis metafizyczna
* Mimesis epistemologiczna
* Sztuka a idee i świat zmysłowy
* Mimesis i cel
* Sztuka uzupełnia braki natury
* Sztuka naśladuje naturę
* Mimesis i emanacja
* Apoteoza mimezy
* Mimesis i sztuka
* Mimesis i kreacja
* Czym jest kreacja?
* Mimesis metafizyczna
* Sztuka nie jest kreacją
* Mimesis: aktualizowanie możności
* Rozum czy wyobrażnia
* Wyobraźnia: od pavia do profetyzmu
* Platon
* Neoplatonizm
* Wyobraźnia: od retoryki do poezji
* Ku wyobraźni " kreatywnej"
* Wyobraźnia: między epistemologią i ontologią
* Wątek epistemologiczny
* Wątek ontologiczny
* Poeci metafizyczni
* Ekspresja
* Recta ratio factibilium
* Wyobraźnia: rzeka czy lustro?
* "Recta ratio" czy reguły i przepisy?
* Abstrakcja czy figura?
* Religia contra figura
* Judaizm
* Islam
* Bizancjum
* Reformacja
* W obronie obrazów
* Casus Kandinsky: sztuka, teozofia, New Age?
* Między metafizyką i ontologią
* Abstrakcja i niebyt
* Figura i substancja
* W poszukiwaniu Absolutu: metafora czy abstrakcja
* Zakończenie
* Bibliografia
Angelicum's Ethics Course: Ethics - The Drama of the Moral Life

Angelicum's Ethics Course: Ethics - The Drama of the Moral Life by Piotr Jaroszynski and Mathew Anderson. We highly recommend this brilliant, modern, clear and lucid book. Classical ethics that part...

Ética: el drama de la vida moral

Título Ética: el drama de la vida moral, Autor Piotr Jaroszynski y Mathew Anderson, Colección Astrolabio Antropología y Ética Año 2012 Páginas 184 Precio con IVA 13 Precio sin IVA 12.5 El libro de...

Metaphysics or ontology?

Piotr Jaroszynski, Metaphysics or ontology?, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, Metaphysics or ontology? Answering this question is crucial for an understanding of Western...

Estetyka czy filozofia piękna?

Estetyka czy filozofia piękna? Piotr Jaroszyński Rozprawa habilitacyjna Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1990 Ilość stron: 328. ISBN 83-228-0188-2

Metafizyka piękna

Metafizyka piękna - próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej Piotr Jaroszyński Rozprawa doktorska Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictwa KUL, Lublin 1986 Ilość stron: 189 Rodzaj okładki:...

Metafizyka czy ontologia?

Metafizyka czy ontologia? Piotr Jaroszyński Wydawca: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011 W serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej" s. 500 format 24,5x17,7 cm ISBN...

Beauty and Being: Thomistic Perspectives

This book is available in 80 libraries of the world. (Książka ta znajduje się w 80 bibliotekach świata). Beauty and Being: Thomistic Perspectives Piotr Jaroszyński Translated from the Polish by:...

Wprowadzenie do filozofii

Wprowadzenie do filozofii Piotr Jaroszyński (współautor, obok O. M. A. Krąpca, ks. S. Kamińskiego i s. Z. Zdybickiej) Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1992 wyd. 2, poszerzone Lublin 1996 wyd. 3,...

Science in culture

This book is available in around 750 libraries of the world. (Książka ta znajduje się w około 750 bibliotekach świata). Science in culture, Piotr Jaroszyński, Vol. 185, Value inquiry book series...

Metaphysics and Art

Metaphysics and Art Piotr Jaroszyński Translated from the Polish by Hugh McDonald Series: Catholic Thought from Lublin. Vol. 11 Publisher: New York: 2002 Peter Lang Publishing Pages: 215 ISBN:...

Ethics: The Drama of the Moral Life

Piotr Jaroszynski, PhD & Mathew Anderson Ethics: The Drama of the Moral Life The study of the nature of moral choices has been with us as far back as our historical memory and religious traditions...

Człowiek i nauka

Człowiek i nauka Studium filozofii kultury Piotr Jaroszyński w serii "Biblioteka Filozofii teoretycznej" Wydawca: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008 s. 431 format 21,5x15,5 twarda...

Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej

Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej Piotr Jaroszyński, Czesław Jaroszyński Teoria i ćwiczenia (CD w komplecie) Fundacja Nasza Przyszłość, Szczecinek 2008 Wymiar: 13x20cm Ilość stron: 300...

Nauka w kulturze

Nauka w kulturze Piotr Jaroszyński Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN, Radom 2002 r. ISBN 83-88822-10-1 "Wykład profesora Piotra Jaroszyńskiego jest niezwykle jasny i przejrzysty, a przy tym...

Metafizyka i sztuka

Metafizyka i sztuka Piotr Jaroszyński Wydawnictwo: Polwen Radom, Warszawa 1996 Ilość stron: 253 Wymiar: 11.5cm x 18cm Rodzaj okładki: Miękka ISBN 83-88822-22-5 Sztuka, obok nauki, etyki i religii,...

Podstawy retoryki klasycznej

Piotr Jaroszyński, Czesław Jaroszyński Podstawy retoryki klasycznej Człowiek naprawdę wykształcony, "mówca słów", powinien przełamywać ten miałki stereotyp, gdyż rozwój osobowy w kontekście prawdy,...

Spór o piękno

Spór o piękno Piotr Jaroszyński Wydawnictwo: Fonopol, Poznań 1992 Impuls, Kraków 2002 Ilość stron: 222 Wymiar: 16.5x23.5cm Rodzaj okładki: Miękka ISBN 8373081631 W książce Autor próbuje przemierzyć...

Etyka - dramat życia moralnego

Etyka - dramat życia moralnego Piotr Jaroszyński Wydawnictwo: I wyd. Tolek, Katowice 1992, VI wyd. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2001 Ilość stron: 112 Format: 145x203 Oprawa: miękka ISBN...