Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Nie łatwo znaleźć prawdziwych przyjaciół, zwłaszcza przyjaciół Polski...

Polskość Conrada

Warto wracać, od czasu do czasu, do najpiękniejszych wzorców naszej kultury polskiej...

Św. Tomasz o Bożym Narodzeniu

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Odzyskać męstwo

Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów - nazywano to kiedyś "cnotą", po łacinie "virtus", po grecku "arete" - o męstwie...

Manipulowanie pojęciem praworządności

Demokracja to dziwny ustrój...

Rady na Nowy Rok

Wkrótce zawita do naszych domów Nowy Rok. Człowiek jest tak skonstruowany, że mimo najrozmaitszych problemów i trudności, ma w sobie nutę optymizmu...

Minęła druga rocznica...

Mija druga rocznica tragedii smoleńskiej...

10 lutego 1940: zesłanie

10 lutego to dzień, który ma nam przypominać o masowej wywózce Polaków z Kresów, w głąb Związku Sowieckiego...

Marnotrawienie elit

Wkrótce opadną wyborcze emocje, a kolorowe od plakatów ulice znów zrobią się szare...

Dlaczego niepodległość?

Mija dziś 96 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

W rocznicę Radia Maryja

W tym tygodniu rozpoczynamy obchody 24 rocznicy zaistnienia Radia Maryja...

Legalny wymiar reparacji

Tematem który wraca, i który powinien ciągle wracać, jest temat tak zwanych reparacji...

Słowo i liturgia

Wyjątkową rolę w kulturze, w tym również w religii, zwłaszcza w chrześcijaństwie, odgrywa słowo...

Misja bł. Jana Pawła II

Obecny tydzień opromieniony jest w sposób szczególny blaskiem przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Pozwala to nam uświadomić sobie, że misja...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Odzyskać Brandta

Czasami zastanawiamy się do czego może służyć sztuka, np. malarstwo?

Generał Mariusz Zaruski

Józef Konrad Korzeniowski nie był jedynym pisarzem, którego przywołał z głębi polskiego lądu zew dalekich mórz i oceanów...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Nie mieszajmy cywilizacji

W Europie, a właściwie na świecie, ma miejsce akcja przesiedlania setek tysięcy ludzi...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Homo intelligens

Każdy człowiek, jako człowiek myśli...

Zima w Polsce i na Syberii

Nadeszła normalna zima, a media sieją panikę, ile to pociągów odwołano...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...