Felieton "Myśląc Ojczyzna"
W PRL-u w prawie każdej książce uznawanej za naukową musiał pojawić się, od czasu do czasu, zwrot odwołujący się do marksizmu...

Komentarze  

Fizyk
+2 # Fizyk 2011-05-22 11:36
Jedno tylko ALE - nie jest powiedziane, że własności ludzkiego intelektu nie da się wydedukować z ewolucjonizmu. Są ludzie, którzy twierdzą, że aby odtworzyć działanie człowieka, wystarczy zdefiniować go matematycznie jako zbiór ogromnej liczby atomów, złożonych z leptonów i kwarków, zlokalizowanych w czasoprzestrzeni OTW. Teraz uwzględniamy tylko wszystkie oddziaływania - od silnych, na grawitacyjnych skończywszy. Bierzemy pod uwagę, że cząstki elementarne jako własności posiadają odpowiednie liczby kwantowe typu kolor, spin, izospin, itp. Wypisujemy hamiltonian wszystkich tych oddziaływań pomiędzy wszelkimi elementami składowymi. Poszukujemy funkcji falowych oraz widma energetycznego. Człowiek jest rozwiązaniem równania Hamiltona, a w zasadzie kwadratem modułu funkcji falowej, czyli pewną gęstością prawdopodobieństwa.
Kamil
-4 # Kamil 2011-04-01 11:49
Przychylając się do tego głosu, można wskazać na jeszcze inne spojrzenie na problem ewolucjonizmu, bardziej "odnaukowione".
Otóż przy stwarzaniu świata symbolicznie, acz wyraźnie oddzielono moment stworzenia zwierząt en bloc od chwili kreacji człowieka (chodzi o słowa "a wreszcie" Rdz 1, 26).
Od wielkoduszności do wolności

W Piśmie Świętym są pewne sformułowania, z którymi jesteśmy oswojeni, ale nad którymi nie zawsze potrafimy się zatrzymać by je zgłębić...

Chopin i husaria

Zimą wielu z nas wyjeżdża w góry, bo lubi jeździć na nartach, albo lubi po prostu patrzeć...

Polityczne

Język mediów i polityki to swoisty język, który chodzi własnymi drogami...

Język polski - nie tak szybko!

Jednym z najcenniejszysz skarbów ludzkiej kultury jest mowa...

Polskość Conrada

Warto wracać, od czasu do czasu, do najpiękniejszych wzorców naszej kultury polskiej...

Nie usprawiedliwiać!

Stwierdzenie, że człowiek nie jest doskonały i łatwo popełnia błędy, nie tylko nie jest odkrywcze, ale jest wręcz banalne...

Przyjaciel Polski: G. K. Chesterton

Nie łatwo znaleźć prawdziwych przyjaciół, zwłaszcza przyjaciół Polski...

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

„Dehellenizacja Zachodu”

Papież Benedykt XVI przed kilkunastoma laty, zwrócił uwagę na rzecz bardzo charakterystyczną, mianowicie, że od XVI wieku ma miejsce w Europie i w...

Niepodległość – nie na zawsze

Rok 2018 to rok jubileuszowy, kiedy chcemy uczcić to wielkie wydarzenie, jakie miało miejsce 100 lat temu, w roku 1918, kiedy Polska odzyskała...

Deportacja czy zesłanie?

W obecnym roku obchodzimy 80-tą rocznicę deportacji Polaków z kresów...

Sobiepan z Zegrza

Jerzy Szaniawski jest dziś autorem zapomnianym. Jego dzieł nie ma w kanonie lektur szkolnych. Jego sztuk już się nie wystawia...

Ziemia: nie tylko produkcja

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...

Listy z Afryki Henryka Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz dostarcza nam lekturę na każdą porę roku...

Ofiara czy bohater?

Zbigniew Herbert rzucił kiedyś w jednym z wywiadów ciekawą myśl na temat swojej postawy wobec systemu totalitarnego, w którym przychodziło mu żyć i...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

Dość przekleństw!

Temat jaki dziś chciałem poruszyć jest dość delikatny, drażliwy...

Inna Polska

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Długa droga do Niepodległości

Obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości...

Wirus: mały błąd na początku

Czasy przełomu wyrywają człowieka z utartego stylu życia i zmuszają do refleksji...

O niepodległość ducha

Kiedy myślimy o niepodległości, to pierwsze pytanie dotyczy tego, jak niepodległość zdobyć, albo zyskać...

Dlaczego suwerenność?

VIII rocznica tragedii smoleńskiej, to okazja do wzruszeń, do wspomnień, do modlitwy, manifestacji, ale także do refleksji...

Trzy filary Zachodu

Gdyby zapytać przeciętnego Polaka, ba, inteligenta: jakie są podstawowe filary kultury Europejskiej, kultury Zachodniej, to bez zastanowienia...

Moralne wyzwania dla Polski

Zostańmy może przy twórczości Zygmunta Krasińskiego, bo to postać nietuzinkowa...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...