Felieton "Myśląc Ojczyzna"
W PRL-u w prawie każdej książce uznawanej za naukową musiał pojawić się, od czasu do czasu, zwrot odwołujący się do marksizmu...

Komentarze  

Fizyk
+2 # Fizyk 2011-05-22 11:36
Jedno tylko ALE - nie jest powiedziane, że własności ludzkiego intelektu nie da się wydedukować z ewolucjonizmu. Są ludzie, którzy twierdzą, że aby odtworzyć działanie człowieka, wystarczy zdefiniować go matematycznie jako zbiór ogromnej liczby atomów, złożonych z leptonów i kwarków, zlokalizowanych w czasoprzestrzeni OTW. Teraz uwzględniamy tylko wszystkie oddziaływania - od silnych, na grawitacyjnych skończywszy. Bierzemy pod uwagę, że cząstki elementarne jako własności posiadają odpowiednie liczby kwantowe typu kolor, spin, izospin, itp. Wypisujemy hamiltonian wszystkich tych oddziaływań pomiędzy wszelkimi elementami składowymi. Poszukujemy funkcji falowych oraz widma energetycznego. Człowiek jest rozwiązaniem równania Hamiltona, a w zasadzie kwadratem modułu funkcji falowej, czyli pewną gęstością prawdopodobieństwa.
Kamil
-4 # Kamil 2011-04-01 11:49
Przychylając się do tego głosu, można wskazać na jeszcze inne spojrzenie na problem ewolucjonizmu, bardziej "odnaukowione".
Otóż przy stwarzaniu świata symbolicznie, acz wyraźnie oddzielono moment stworzenia zwierząt en bloc od chwili kreacji człowieka (chodzi o słowa "a wreszcie" Rdz 1, 26).
Ojciec Krąpiec o narodzie polskim

W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Prorok Skarga

Rok 2012 jest rokiem Piotra Skargi. Mija czterechsetna rocznica jego śmierci...

Zagrożenie fundamentalizmem

Tak wiele się dzieje, że niektóre z bardzo ważnych wydarzeń przemijają, chociaż pownny z nami zostać...

Powstanie styczniowe: rocznica wybuchu

Za kilka dni mija 152. rocznica wybuchu Powstania styczniowego...

Skąd brać studentów?

Powoli zbliża się koniec roku akademickiego...

Bł. Ks. Michał Sopoćko – sens cierpienia

Warto wracać do myśli pewnego przesłania, jakie pozostawiają nam ludzie nie tylko wybitni, ale pełni uduchowienia...

Powroty do Platona

Są lektury do których wraca się często...

Media: powrót globalnej wioski?

Marshall McLuhan jeden z pionierów, prekursorów badań nad mediami zauważył kiedyś, że pod wpływem mediów świat stał się globalną wioską...

Uczelnia ma istnieć!

Temat jakim warto nadal się zajmować, to kształcenie zwłaszcza na poziomie wyższym...

Wychowanie dawniej i dziś

Wiemy dobrze, że człowiek przychodzi na ten świat bezbronny i nieuformowany...

Reforma nauki: kolejne pytania

Warto wrócic do tematu, który jest wyjątkowo ważny dla naszego społeczeństwa, nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Ten temat to reforma nauki...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Ułani polscy

Gdy myślimy o odzyskaniu niepodległości, to pojawia się przed nami ktoś, kogo rozpoznamy na każdym obrazie i na każdym zdjęciu...

Jak walczyć ze złem?

Żyjemy w czasach pandemii, a więc jakiegoś wielkiego zła...

Rok nadziei

Nadszedł nowy rok. Oczywiście, pojęcie "nowego roku" ma charakter umowny...

Bł. Ks. Michał Sopoćko: O miłosierdzie dla Narodu

Nasze dzieje są przebogate, chociaż bywały bardzo trudne...

Przedwiośnie leśnych ludzi

Co roku uczestniczymy w tym wielkim cudzie, jakim jest nadejście wiosny...

Przyjaciel Polski: G. K. Chesterton

Nie łatwo znaleźć prawdziwych przyjaciół, zwłaszcza przyjaciół Polski...

Męstwo ponad strachem

W obliczu zamętu cywilizacyjnego, ma miejsce również zamęt w zakresie różnych idei...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Rosyjski

Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji...

Ojczyzna: dar i zmaganie

Spotykamy się po raz kolejny w cyklu "Myśląc Ojczyzna". Jak wiemy jest to tytuł utworu Karola Wojtyły, który został wydany w roku 1974...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...