Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Nadeszło lato, a więc wakacje, wypoczynek...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Żałoba trwa...

Wprawdzie urzędowa Żałoba narodowa trwała tylko do niedzieli, to przecież dla nas żałoba jeszcze się nie skończyła...

Dwaj siewcy

Jest taki obraz Van Gogha pod tytułem "Siewca"...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Skarb czasu wolnego

Między świętem Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem, a właściwie jeszcze do Trzech Króli, mamy okres, który dla dzieci i młodzieży ozncza ferie, a więc...

Każdy z nas

Pokolenie błogosławionego Jana Pawła II doskonale zna papieskie homilie...

Jaka szkoła średnia?

Czerwiec, to miesiąc, w którym wielu młodych ludzi, zastanawia się nad swoją przyszłością...

Polski cmentarz w Smoleńsku

Zbliża się taki niezwykły okres, jak Święto Wszystkich Świętych i Zaduszki, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłch...

Gdy zabraknie religii

Wyobraźmy sobie, że nasze życie społeczne pozbawione jest religii i Kościoła katolickiego...

Św. Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński niedawno kanonizowany arcybiskup Warszawy Prymas Polski należał do tego środowiska, które systematycznie i z...

Odzyskać Polskę

Wpadła mi ostatnio w ręce książka pani Anny Pawełczyńskiej "O istocie tożsamości narodowej". Książka ta, pozwala na coraz dokładniejszą reknstrukcję...

Matki-Polki

Coraz więcej Polaków i Polek wyjeżdża za granicę. Istnieje obawa, że do ojczyzny na stałe już nie wrócą...

Rektor heroiczny: ks. Antoni Słomkowski

Przenieśmy się do Lublina. Tam, w bibliotece KUL, w bibliotece głównej przy ulicy Chopina, czynna jest wystawa poświęcona ks. Antoniemu...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Manifestacja w Chicago

Ciągle jesteśmy pod wrażeniem sobotniej manifestacji...

Kryzys amerykańskich szkół publicznych

Nie tylko Unia Europejska, ale również Stany Zjednoczone są wielkim placem budowy...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Władza contra młodzież

Coraz większy udział ludzi młodych w uroczystościach patriotycznych raduje nasze serca...

Edukacja do wtórnego analfabetyzmu

W cieniu wyborów kończy się rok akademicki...

Siła mediów

Dzisiaj chciałem poruszyć temat dotyczący techniki...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Księża dla Polski

Jak bardzo środowiska antyklerykalne są wyobcowane z dziejów naszego narodu, o tym świadczy fakt zupełnej ignorancji dotyczącej obecności polskich...

Generał Mariusz Zaruski

Józef Konrad Korzeniowski nie był jedynym pisarzem, którego przywołał z głębi polskiego lądu zew dalekich mórz i oceanów...