Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Jednym z najcenniejszysz skarbów ludzkiej kultury jest mowa...

Arystokracja polska

Losy polskiej arystokracji postrzegane są potocznie w jak najciemniejszych barwach...

Spór o nadzieję: marksizm czy chrześcijaństwo?

Homilia papieża Benedykta XVI wygłoszona podczas uroczystej beatyfikacji naszego wielkiego rodaka zawiera wiele wątków do których warto powracać....

Promieniowanie arcydzieł

W kulturze wielkich narodów są arcydzieła, które pełnią rolę zworników...

Wojtyła - myśliciel

Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas przede wszystkim wielkim kapłanem i świętym...

Powyborcze refleksje 2015

Zakończyły się wybory parlamentarne...

Nie tracić ducha

Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne siły i skuteczność podejmowanych działań...

Powrót janczarów?

Znajomość historii dla rozumienia spraw ludzkich jest niezbędna...

Piłsudski: o zagrożeniach ze Wschodu

Rok 2018 to rok odzyskania niepodległości przez Polskę...

Świat czekał na Boże Narodzenie

Zbliża się czas Bożego Narodzenia...

Dlaczego kryzys uniwersytetu

Październik to miesiąc, w którym rozpoczyna się rok akademicki...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Rosyjski

Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji...

Przedwiośnie z Chełmońskim

Zbliża się czas, który dla nas Polaków jest szczególnie bliski...

Media: powrót globalnej wioski?

Marshall McLuhan jeden z pionierów, prekursorów badań nad mediami zauważył kiedyś, że pod wpływem mediów świat stał się globalną wioską...

Zagrożenie fundamentalizmem

Tak wiele się dzieje, że niektóre z bardzo ważnych wydarzeń przemijają, chociaż pownny z nami zostać...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

Ojciec Woroniecki o wojnie

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

Jaka szkoła średnia?

Czerwiec, to miesiąc, w którym wielu młodych ludzi, zastanawia się nad swoją przyszłością...

Odzyskać rodzinne gniazdo

Dla systemów totalitarnych szczególnym języczkiem uwagi jest młode pokolenie...

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

Europa: czy to jeszcze Zachód?

Jeszcze do niedawna wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, do Londynu, do Rzymu, do Madrytu, do Paryża, to był wielki powód do dumy, tak wielki, że...

Emigracja zagrożeniem dla polszczyzny

Chciałem podjąć dzisiaj temat bardzo ważny, chociaż też temat, który budzi wiele kontrowersji. Chodzi mianowicie o emigrację...

Reforma nauki: kolejne pytania

Warto wrócic do tematu, który jest wyjątkowo ważny dla naszego społeczeństwa, nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Ten temat to reforma nauki...

Od ojcowizny do ojczyzny

Choć w ciągu najbliższych dni naszą uwagę skupiać będą wybory prezydenckie, to jednak musimy niezależnie od ich wyniku myśleć o naszej przyszłości...