Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Powoli ale zbliża się wiosna...

Nowy rok akademicki

Październik to miesiąc, w którym na polskich uczelniach rozpoczyna się nowy rok akademicki...

Mickiewicz o Moskwie

Kryzys jaki dotyka Europę, Polskę i świat ma, jak najbardziej, wyraz materialny...

Dmowski: obowiązki polskie

Zastanawiamy się ciągle nad tym, dzięki czemu Polska w roku 1918 odzyskała niepodległość...

Wielki ks. Piotr Skarga

W dziejach naszego narodu i naszej kultury jest wiele ciekawostek, jest wiele ciekawych wydarzeń...

Ojciec Krąpiec o narodzie polskim

W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Starożytni o przyjaźni

Słyszymy często takie powiedzenie, że "człowiek jest istotą społeczną"...

Moralne wyzwania dla Polski

Zostańmy może przy twórczości Zygmunta Krasińskiego, bo to postać nietuzinkowa...

Przesłanie Prymasa Tysiąclecia na Boże Narodzenie

Zbliża się Boże Narodzenie...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Polski Adwent

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Dzieciństwo Conrada

Spróbujmy jeszcze kilka słów poświęcić tej wielkiej postaci jaką był Józef Konrad Korzeniowski...

Nieprzedawnione reparacje

Spróbujmy jeszcze poruszyć temat, tak bardzo ważny dla nas, temat reparacji ze strony przede wszystkim Niemców...

Edukacja do wtórnego analfabetyzmu

W cieniu wyborów kończy się rok akademicki...

Dworek - enklawa polskości

Dworek w Żelazowej Woli, to chyba najsłynniejszy polski dworek znany i rozpoznawany nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie...

10 lutego 1940 Wielka wywózka Polaków

10 lutego, to kolejna już, bo 76 rocznica Wywózki Polaków z Kresów Wschodnich...

Promieniowanie arcydzieł

W kulturze wielkich narodów są arcydzieła, które pełnią rolę zworników...

Państwo czy draństwo?

Widok sędziego w todze ze srebrnym łańcuchem i orłem nie jest widokiem rzadkim...

Deportacja czy zesłanie?

W obecnym roku obchodzimy 80-tą rocznicę deportacji Polaków z kresów...

Ojciec Krąpiec - wystawa

Do wyjątkowo ważnych cech człowieka szlachetnego należą: pamięć i wdzięczność...

Rocznica Powstania Styczniowego

Wkrótce minie kolejna rocznica wybuchu Powstania Styczniowego...

Polskość Conrada

Warto wracać, od czasu do czasu, do najpiękniejszych wzorców naszej kultury polskiej...

Odczytać czas

Człowiek nieustannie musi odczytywać czas, w jakim przychodzi mu żyć...

Więzień pałacu

Ostatnio cofnęliśmy się w przeszłość prawie 2500 tys. lat...

Mistrz Ojciec Krąpiec

8. maja przed czterema laty zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec...

Polski cmentarz w Smoleńsku

Zbliża się taki niezwykły okres, jak Święto Wszystkich Świętych i Zaduszki, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłch...