Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Zima to czas, kiedy rolnicy mają mniej pracy, a ziemia odpoczywa...

Wojtyła: potęga teatru

W większości biografii Karola Wojtyły św. Jana Pawła II, wiele miejsca poświęca się różnym szczegółom z jego życia...

Krasińskiego misja Polski

11 listopada to wielka data i wielki symbol w dziejach Polski...

Polak z wyboru

Różne są drogi do polskości i od polskości...

Rocznica smoleńska

Mija właśnie piąta rocznica tragerdii smoleńskiej...

Narodowe tajemnice różańca

Stefan Kardynał Wyszyński zwracając się w tysiącach swoich homilii do narodu i wiernych miał oczy, serce i umysł utkwione w dwa punkty: w Boga i w...

Powroty do Platona

Są lektury do których wraca się często...

Elity i emigracja

W czasie drugiej wojny światowej Polska straciła prawie 6 milionów obywateli...

Edukacja do wtórnego analfabetyzmu

W cieniu wyborów kończy się rok akademicki...

Zemsta na elitach

Jednym z ważniejszych problemów przed jakimi ciągle stoimy, jest problem odzyskania, odbudowania polskich elit...

Oblężenie będzie trwać

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Prorok Skarga

Rok 2012 jest rokiem Piotra Skargi. Mija czterechsetna rocznica jego śmierci...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Rodzice Józefa Konrada

Minęła właśnie 160-ta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego...

Na Święta i Nowy Rok

Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam zatrzymać bieg codziennych spraw, by skupić się nad tym, co dla człowieka jest najważniejsze....

Św. Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński niedawno kanonizowany arcybiskup Warszawy Prymas Polski należał do tego środowiska, które systematycznie i z...

Odrobina filozofii

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa w życiu cżłowieka i społeczeństwa nauka...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Podróż do wschodniej Galicji

Polskie malarstwo historyczne z drugiej połowy XIX wieku, to próba przywrócenia świetności i bogactwa kultury, historii i przyrody polskiej...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

Młodość musi mieć skrzydła

Nastał już nowy rok 2017, a wraz z nim nowe nadzieje, projekty, nowe marzenia...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

PRL a nauka dziś

Oddech PRLu jest ciągle żywy. Nie tylko w polityce, mediach czy biznesie, ale również w nauce...

Jan Paweł II w La Scali

Kultura i sztuka to dziedziny kluczowe dla rozwoju duchowego człowieka...

Pułapki

Coraz częściej słyszymy o tak zwanej "mowie nienawiści"...