Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Wśród wielu wydarzeń, które czekają na nas, właśnie w tym roku, który się rozpoczął, jest jedno o wyjątkowym znaczeniu...

Pułapka nienawiści

Słowa, takie jak "miłość", "miłosierdzie", "przebaczenie", należą do stałego repertuaru homiletyki chrześcijańskiej...

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

O niepodległość ducha

Kiedy myślimy o niepodległości, to pierwsze pytanie dotyczy tego, jak niepodległość zdobyć, albo zyskać...

Uniwersytet nad Orinoko

Gdy samolot schodzi powoli do lądowania w Puerto Ordaz oczy chwytają chciwie deltę sławnej rzeki Orinoko...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

Moskwa to nie Rzym

Choć dla wielu z nas końcowy raport komisji MAK nie był zaskoczeniem, to jednak co innego domniemanie, a co innego fakty...

Czy warto emigrować? głos studentów

Pytanie, które ciągle do nas wraca, to pytanie o to, czy warto emigrować?

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Język polski - nie tak szybko!

Jednym z najcenniejszysz skarbów ludzkiej kultury jest mowa...

Nauka w blasku miłości do polskiej ziemi

Zbliżają się wybory parlamentarne, bardzo ważne, które rozstrzygną w dużej mierze o przyszłości Polski...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Film wobec prawdy

Wśród wielu małych i wielkich wynalazków końca dziewiętnastego wieku wyjątkową karierę zrobił film...

PRL a nauka dziś

Oddech PRLu jest ciągle żywy. Nie tylko w polityce, mediach czy biznesie, ale również w nauce...

Walka o podstawowe zasady: Prawda, Dobro, Piękno

Już nastał nowy rok...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Prymas o rodzinie i narodzie

Wiemy dobrze, że najbardziej newralgiczną tkanką każdego społeczeństwa jest rodzina...

Ziemia: nie tylko produkcja

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...

Polityczne

Język mediów i polityki to swoisty język, który chodzi własnymi drogami...

Ewolucjonizm jak marksizm

W PRL-u w prawie każdej książce uznawanej za naukową musiał pojawić się, od czasu do czasu, zwrot odwołujący się do marksizmu...

Perykles i wojna

Czasy są wyjątkowo trudne. Bliska nam część świata znalazła się w stanie wojny...

Nie usprawiedliwiać!

Stwierdzenie, że człowiek nie jest doskonały i łatwo popełnia błędy, nie tylko nie jest odkrywcze, ale jest wręcz banalne...

Zawód: ateista

Gwałtowne ataki na Kościół, na chrześcijaństwo, na kapłanów, nie są w naszym kraju czymś wyjątkowym...

Blaski i cienie emigracji

Temat jaki dziś chciałem podjąć i zwrócić się do Państwa również z pytaniem, co na ten temat sądzicie, to jest kwestia emigracji...

Dialog czy pseudo-dialog?

Słowo "dialog" jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Ma być ono lekarstwem na wszelkie zło...