Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Wśród wielu wydarzeń, które czekają na nas, właśnie w tym roku, który się rozpoczął, jest jedno o wyjątkowym znaczeniu...

Urszulanki z Windsoru

Jednym z trudniejszych a zarazem wielkich zadań jakie stoją przed Polakami, którzy mieszkają na emigracji jest zachowanie polskości...

Skarb czasu wolnego

Między świętem Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem, a właściwie jeszcze do Trzech Króli, mamy okres, który dla dzieci i młodzieży ozncza ferie, a więc...

Najpierw Ojczyzna

Ani człowiek, ani naród nie może być egoistą, a więc nie może myśleć tylko o sobie...

Sienkiewicz i Paderewski na ratunek Polakom

Zbliża się kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

Głośniej o TV Trwam

Gdy w piątek 25. maja Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę złożoną przez Fundację Lux Veritatis w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam...

Zabić lub popsuć

Mijająca właśnie trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, to okazja by ponownie przemyśleć na czym polega istota systemów totalitarnych...

Wybory i emigracja

Zbliżają się wybory prezydenckie. Ważna jest mobilizacja i aktywność wszystkich uprawnionych do głosowania...

Wybrać szkołę!

Wiele mówi się na temat rozwoju. Rozwój jest "sprężyną" naszej cywilizacji...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Mickiewicz: w rocznicę śmierci

Wśród wielu rocznic nie możemy zapomnieć o tej rocznicy, która dotyczy Adama Mickiewicza...

Dlaczego Boże Narodzenie?

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Czy to na pewno repatriacja?

Od pewnego czasu trwa swoista "wędrówka ludów"...

Spóźniona wiosna

Przedłużająca się zima staje się coraz bardziej męcząca...

Na ratunek Puszczy Białowieskiej

Od czasu do czasu wraca spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej...

Paderewski - od Podola do niepodległości

Wśród Ojców niepodległości, tej niepodległości, której setną rocznicę w tym roku obchodzimy, jednym z ważniejszych jest Ignacy Jan Paderewski...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Polityczne żmije

Jedną z największych chorób współczesnego świata jest oderwanie moralności od polityki...

Generał Mariusz Zaruski

Józef Konrad Korzeniowski nie był jedynym pisarzem, którego przywołał z głębi polskiego lądu zew dalekich mórz i oceanów...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Kryzys amerykańskich szkół publicznych

Nie tylko Unia Europejska, ale również Stany Zjednoczone są wielkim placem budowy...

W obronie ziemi i narodu

Niedawne protesty rolników, dotyczą przyszłości Polski, bo dotyczą przyszłości polskiej ziemi...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

Co to jest sprawiedliwość?

Warto podjąć pewien temat, który leży u podstaw organizowania życia społecznego, a który związany jest z kategorią "sprawiedliwości"...