Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Zbliża się Boże Narodzenie...

Starożytni o przyjaźni

Słyszymy często takie powiedzenie, że "człowiek jest istotą społeczną"...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

Zagrożony uniwersytet

Październik, to miesiąc, w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki...

„Dehellenizacja Zachodu”

Papież Benedykt XVI przed kilkunastoma laty, zwrócił uwagę na rzecz bardzo charakterystyczną, mianowicie, że od XVI wieku ma miejsce w Europie i w...

Tyrania lubi powracać

Zbliżają się wybory prezydenckie...

Zygmunt Krasiński do Polaków

Luty to miesiąc w którym, w roku 1812, urodził się Zygmunt Krasiński...

Zsyłki a destrukcja Narodu

Wróćmy jeszcze pamięcią do 10 lutego 1940 roku...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

Matki-Polki

Coraz więcej Polaków i Polek wyjeżdża za granicę. Istnieje obawa, że do ojczyzny na stałe już nie wrócą...

Ziemiańskie ideały

Ziemia polska, zwłaszcza o tej porze roku, wygląda bardzo pięknie...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Zagłada Soplicowa

W kulturze narodowej są miejsca i słowa, które na trwałe weszły do naszej pamięci, do naszej świadomości...

Czy warto postudiować?

Chciałem dzisiaj podjąć temat dość ważny...

Pułapki

Coraz częściej słyszymy o tak zwanej "mowie nienawiści"...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

Igrzysk i chleba

Rzymianie byli twórcami wielu prostych, a praktycznych zasad, które po dziś dzień wykorzystywane są w polityce...

Jan Paweł II w La Scali

Kultura i sztuka to dziedziny kluczowe dla rozwoju duchowego człowieka...

Emigracja a naród

W okresie świąt myśl nasza i serca nasze zwracają się nie tylko ku najbliższej rodzinie, ale również ku wielkiej rodzinie rodzin, czyli całemu...

Ułani polscy

Gdy myślimy o odzyskaniu niepodległości, to pojawia się przed nami ktoś, kogo rozpoznamy na każdym obrazie i na każdym zdjęciu...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Św. Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński niedawno kanonizowany arcybiskup Warszawy Prymas Polski należał do tego środowiska, które systematycznie i z...

Ojciec Krąpiec: ocalić polskość!

Mija właśnie osiem lat od śmierci ojca profesora Krąpca...

Nadzieja dla Polski

Stary rok powoli dobiega końca...

Koneczny - lektura dla prawicy

Jedna z ważniejszych taktyk lewicy polega na ciągłym mieszaniu pojęć...

Mickiewicz - lata uniwersyteckie

Są takie postaci w naszych dziejach, w naszej kulturze, o których ciągle musimy pamiętać...